Nhân viên trường học đang đứng ngoài lề thông tư xếp ngạch, xếp lương của Bộ

23/02/2021 06:40
NHẬT KHOA
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tôi kiến nghị lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp được áp dụng cho đối tượng là các nhân viên trường học để họ yên tâm công tác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông tại các Thông tư: Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Mầm non; Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Tiểu học; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Trung học cơ sở; Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên Trung học phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 20/03/2021.

Các hạng chức danh giáo viên

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26 có hệ số lương từ 2.1 đến 4.89;

2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số V.07.02.25 có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;

3. Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24 có hệ số lương từ 4.0 đến 6.38.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;

2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28 có hệ số lương từ 4.0 đến 6.38;

3. Giáo viên tiểu học hạng I - Mã số V.07.03.27 có hệ số lương từ 4.4 đến 6.78.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở bao gồm:

1. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32 có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;.

2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31 có hệ số lương từ 4.0 đến 6.38.

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30 có hệ số lương từ 4.4 đến 6.78.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông bao gồm:

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15 có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;..

2. Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14 có hệ số lương từ 4.0 đến 6.38..

3. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13 có hệ số lương từ 4.4 đến 6.78.

Theo đó, từ ngày 20/3/2021, sẽ áp dụng lương mới đối với toàn bộ giáo viên có hệ số lương từ 2.1 đến 6.78. Giáo viên mầm non có hệ số lương thấp nhất 2.1, giáo viên tiểu học trở lên hệ số lương thấp nhất là 2.34.

Thông tư có điểm được mọi người hoan nghênh chính là nâng hệ số lương giáo viên mới ra trường, chấm dứt tình trạng giáo viên có bằng đại học phải hưởng lương trung cấp.

Tuy nhiên, một bộ phận những người công tác âm thầm trong trường học, giải quyết hầu hết những công việc của trường ngoài việc giảng dạy chính là những nhân viên tại các trường học gồm: Nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm; Công nghệ thông tin; Kế toán; Thủ quỹ; Văn thư; Y tế; Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Giáo vụ.

Nhân viên trường học đang đứng ngoài lề thông tư xếp ngạch, xếp lương của Bộ ảnh 1

Hiện nay, nhân viên trường học có mức thu nhập khá thấp. (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Đối với nhân viên trường học hiện nay chỉ được xếp lương có hệ số lương từ 1,86 đến 4,98 tùy theo vị trí, hạng nhân viên (đa số chỉ hưởng lương có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06) bên cạnh đó hầu như không có các khoản phụ cấp khác nên thu nhập của nhân viên trường học hiện nay rất thấp, không đảm bảo được cuộc sống.

Nhiều nhân viên trường học do thu nhập thấp đã bỏ nghề.

Hiện nay việc tuyển dụng nhân viên trường học cũng vô cùng khó khăn do thu nhập quá thấp ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động của các trường.

Kiến nghị nhân viên trường học được xếp lương theo các hạng như giáo viên


Chế độ lương nhân viên hành chính công cả nước như nhau, đâu riêng trường học

Hiện nay, thu nhập của nhân viên trường học khá thấp, chịu nhiều thiệt thòi trong công việc, thời gian,…

Nhân viên trường học là người làm những công việc tại các cơ sở giáo dục, liên quan đến giáo viên, học sinh,… nên giáo viên được xếp lương theo thông tư mới, được thăng hạng thì nhân viên trường học cũng nên được xếp lương, thăng hạng cho phù hợp.

Tôi xin được kiến nghị lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp được áp dụng cho đối tượng là các nhân viên trường học, để nhân viên trường học phần nào cải thiện thu nhập, được yên tâm công tác.

Một lần nữa, rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ phận liên quan nghiên cứu, xem xét cho các nhân viên trường học được bổ nhiệm viên chức như giáo viên và áp dụng các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/BGDĐT.

Khi nhân viên trường học đủ các tiêu chuẩn của nhân viên thì được thăng hạng như giáo viên.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

NHẬT KHOA