Phê bình, rút kinh nghiệm vụ "cơn mưa điểm 10"

08/11/2019 06:19
Hưng Long
(GDVN) - Phòng Giáo dục Phan Rang đưa ra hình thức xử lý các giáo viên và tập thể nhà trường đã để xảy ra tình trạng cho học sinh các lớp toàn điểm 10 môn Công nghệ.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24/4, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đề cập đến việc “Giáo viên Công nghệ hào phóng cho học sinh các lớp toàn điểm 10”.

Trong quá trình rà soát điểm số ở các khối lớp, Tổ kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã phát hiện sự việc còn xảy ra đối với bộ môn Công nghệ ở khối lớp 6 của trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám.

Phê bình, rút kinh nghiệm vụ "cơn mưa điểm 10"  ảnh 1
Học bạ toàn điểm 10 môn Công nghệ. (Ảnh: H.L)

Tổ kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã có nhận xét liên quan đến việc xử lý vi phạm các giáo viên trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2018 – 2019.

Tập thể lãnh đạo trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám thiếu sâu sát, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, quản lý đối với việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, dẫn đến các hệ lụy.

Giữa các bộ môn, giữa các giáo viên, giữa các tổ khối không có sự thống nhất cách ghi điểm trong Sổ gọi tên và ghi điểm.

Thiếu sót cột điểm, các con điểm kiểm tra trong Sổ gọi tên và ghi điểm. Không có sự đồng bộ và thiếu chặt chẽ trong việc thiết lập các loại hồ sơ quản lý đối với những bộ môn có làm thí nghiệm, thực hành.

Phê bình, rút kinh nghiệm vụ "cơn mưa điểm 10"  ảnh 2
Giải pháp chống lạm phát học sinh giỏi, xuất sắc rởm

Sự đánh giá thiếu khách quan, không công bằng của giáo viên đối với kết quả học tập của học sinh (điểm 10 hàng loạt ở môn Công nghệ các lớp 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5).

Cá nhân giáo viên Đặng Thủy Tâm và Bùi Thị Phương Nhung đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;

Dẫn tới kết quả đánh giá mang tính bình quân, cào bằng, thiếu khách quan, không công bằng, không đánh giá được năng lực thực chất của từng học sinh (thể hiện qua hàng loạt điểm 10).

Tổ kiểm tra đã kiến nghị Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám căn cứ vào Luật viên chức 2010/QH12;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Thông tư số 12/2001/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xử lý vi phạm đối với 2 giáo viên nêu trên.

Tổ kiểm tra nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám.

Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thiếu sâu sát, chặt chẽ trong quản lý, điều hành công tác chuyên môn, dẫn tới những hệ lụy, như: Thiếu sót cột điểm, con điểm kiểm tra trong Sổ gọi tên và ghi điểm.

Cách ghi điểm trong Sổ gọi tên và ghi điểm không thống nhất giữa các bộ môn, giữa các giáo viên, giữa các tổ khối trong toàn trường.

Việc thiết lập các loại hồ sơ quản lý chuyên môn đối với các bộ môn có làm thí nghiệm – thực hành thực hiện không thống nhất, thiếu chặt chẽ;

Sự đánh giá thiếu khách quan, không công bằng của giáo viên đối với kết quả học tập của từng học sinh.

Tổ kiểm tra yêu cần nhà trường khẩn trương tổ chức khắc phục những thiếu sót được ghi tại biên bản và có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Hưng Long