Sở Y tế Gia Lai báo cáo gì sau phản ánh có tiêu cực trong kỳ tuyển dụng bác sĩ?

02/03/2022 06:40
MINH THẢO
GDVN- Sở Y tế Gia Lai cho rằng, đơn phản ánh đã tạo dư luận xấu đối với ngành Y tế, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong việc cùng phối hợp tổ chức kỳ thi.

Ngày 1/3, Sở Y tế Gia Lai cho hay, đã có báo cáo về việc liên quan đến đơn phản ánh kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021.

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn, ngày 16/02/2022, Sở Y tế đã tổ chức buổi làm việc với Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm Ban Coi thi, Ban Giám sát và Phòng PA 03 Công an tỉnh xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện công tác thi tuyển viên chức của ngành y tế ngày 8/01/2022 tại Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai.

Sở Y tế Gia Lai khẳng định kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế 2021 diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: MT

Sở Y tế Gia Lai khẳng định kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế 2021 diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: MT

Đối với công tác coi thi: Sở Y tế cho rằng, Ban coi thi đã xây dựng kế hoạch làm việc của Ban, trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phê duyệt.

Theo đó, Ban coi thi đã thực hiện nghiêm túc các khâu trong quy trình tổ chức coi thi như: phân bổ phòng thi, lập danh sách thí sinh trong phòng thi, danh sách ký nộp bài thi, lập các biểu mẫu theo quy định, niêm yết trước phòng thi danh sách thí sinh trong phòng thi, nội quy quy chế thi, lịch làm việc, hiệu lệnh của Ban coi thi…

Ban coi thi cũng đã tổ chức phổ biến quy chế thi cho cán bộ coi thi và thí sinh dự thi. Chiều ngày 8/01/2022, công tác coi thi được thực hiện chặt chẽ, khách quan, việc phân công cán bộ coi thi tại các phòng thi được tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên, đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Toàn thể Ban coi thi đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ coi thi nghiêm túc, kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Sau khi kết thúc buổi thi, không có phản ánh nào liên quan đến Ban coi thi.

Đối với công tác giám sát: Sở Y tế cho rằng, Ban giám sát gồm 6 thành viên đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 36 của Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ban Giám sát đã xây dựng kế hoạch, triển khai phân công nhiệm vụ giám sát Ban coi thi thực hiện đúng phạm vi chức năng nhiệm vụ, chưa phát hiện vi phạm của thí sinh và giám thị coi thi trong buổi coi thi chiều ngày 08/01/2022.

Đối với nội dung đơn khiếu nại: Sở Y tế cho rằng, đơn khiếu nại có nội dung phản ánh tuy nhiên nội dung không liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người viết đơn.

Đơn không ghi rõ địa chỉ của người viết đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn; qua kiểm tra, rà soát 901 hồ sơ của các thí sinh tham dự thi không có tên phụ huynh nào là đúng theo 11 chủ thể đứng đơn.

Do đó, đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Về nội dung đơn: “Hội đồng coi thi đã để cho nhiều phòng thi thí sinh được mở tài liệu chép. Còn một số phòng thi thí sinh mở tài liệu là giám thị bắt ngay”. Sở Y tế Gia Lai cho rằng, chủ thể viết đơn là đại diện các bậc phụ huynh không tham gia trực tiếp thi và cũng không cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cụ thể.

Đối với nội dung “Số lượng bác sĩ đã tự nguyện đăng ký về công tác tại tỉnh Gia Lai thì thiếu chỉ tiêu đăng ký là 200 bác sỹ. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng là 50 bác kỹ. Số đủ điều kiện là 10 bác sỹ”, Sở Y tế nói không đúng.

Theo Sở này thì qua kiểm tra, tổng nhu cầu đăng ký tuyển dụng ngạch Bác sỹ là 235 chỉ tiêu, thực nộp hồ sơ dự thi là 66 hồ sơ, thực tế tham dự thi là 35 thí sinh, số đạt trên 50 điểm là 19 thí sinh.

Còn lại 16 thí sinh không đạt đủ 50 điểm. Riêng đối với hệ bác sỹ, hiện tại nhu cầu tuyển dụng là 235 người, Hội đồng tuyển dụng ngành y tế rất quan tâm, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia, danh mục tài liệu ôn thi viên chức ngành Y tế đã thực hiện niêm yết công khai trên trang website của Sở Y tế từ ngày 23/7/2021;

Buổi thi nghiệp vụ chuyên ngành đối với ngạch bác sỹ chiều ngày 8/01/2022 thi diễn ra hết sức công khai, minh bạch đối với các phòng thi có thí sinh dự thi là ngạch bác sỹ. Kết thúc buổi thi không phát hiện vi phạm đối với các phòng thi này.

Do đó, Sở Y tế Gia Lai kết luận đơn đề khiếu nại là không đúng theo quy định. Qua rà soát 901 hồ sơ dự tuyển không có tên của các phụ huynh đứng tên trong đơn.

Ban Coi thi triển khai công tác coi thi nghiêm túc, an toàn, trước trong và sau khi coi thi không để xảy ra sự cố trong quá trình coi thi;

Các Giám thị coi thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ. Kết thúc buổi thi không có phản ánh sai sót của Ban coi thi và vi phạm của thí sinh. Nội dung phản ánh theo đơn là không có cơ sở.

“Đơn phản ánh và nội dung báo đăng đã tạo dư luận xấu đối với ngành Y tế, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan trong việc cùng phối hợp tổ chức triển khai công tác thi tuyển viên chức ngành Y tế.

Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng phản ánh theo đơn và có hướng xử lý đối với nội dung thông tin của đơn”, Sở Y tế Gia Lai kiến nghị.

MINH THẢO