Giáo viên trung học cơ sở đang bị quá tải

Giáo viên trung học cơ sở đang bị quá tải
(GDVN) - Hiện nay, cách tính định mức giáo viên đang có bất cập, gây quá tải cho giáo viên nhưng tới đây cách tính trên sẽ thay đổi khi chương trình mới được áp dụng.