Nhân lực ngành sư phạm nhìn từ những con số

(GDVN) - Điều chúng ta cần làm lúc này là quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo ở các địa phương nhất là trong giai đoạn này.
Đang tải tin...