Hiệu quả từ việc dạy học trực tuyến

22/05/2020 06:22
GDVN- Chủ chương dạy học trực tuyến của Bộ Giáo dục rất kịp thời, đã giúp cho học sinh duy trì nề nếp học tập mà còn tiếp thu được nhiều kiến thức, kĩ năng mới.