Giáo án, nói lại cho rõ!

12/05/2020 07:00
(GDVN) - Giáo viên nói chung muốn dạy học tốt phải có chuẩn bị giáo án trước, không có trường hợp ngoại lệ nào dành riêng cho phó hiệu trưởng, hiệu trưởng.