Ai đã lấy mất hai tuần của em?

Ai đã lấy mất hai tuần của em?
(GDVN) - Kiểm tra xong, tâm lý cả thầy và trò đều “xả láng”; thầy lo “làm điểm”, trò thì kiểm tra rồi, học chi nữa.