Không thể chỉ giảm giá vé qua trạm BOT

09/01/2018 06:57
(GDVN) - Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết vấn đề tồn đọng của BOT hiện nay, cần có giải pháp tổng thể, trong đó không loại trừ khả năng đổ vỡ tài chính.