Không có "công thức chung" trong đào tạo sư phạm

07/12/2013 07:56
(GDVN) - Mô hình đào tạo sư phạm trên thế giới thực tế chỉ rõ không nhất thiết phải theo nước này, nước kia. Nước Mỹ có mô hình của các nước trong OECD (Các nước phát triển kinh tế), nhưng họ vẫn áp dụng mô hình đào tạo sư phạm của chính nước mình, muốn nói đào tạo sư phạm phải linh hoạt.