Thêm một trường trung cấp nghệ thuật sáp nhập vào trường cao đẳng địa phương

06/09/2023 06:36
Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sau khi sáp nhập, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 3 trường cao đẳng, không còn trường trung cấp.

Cuối tháng 8 vừa qua, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Sơn La.

Như vậy, sau khi sáp nhập, trên địa bàn tỉnh Sơn La còn 3 trường cao đẳng, không còn trường trung cấp.

Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Sơn La (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La).

Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La và Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Sơn La (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La).

Theo đó, Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, thực hiện nghĩa vụ quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Trường kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ, các điều kiện có bao gồm tài chính tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc. Có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và người học theo quy định.

Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch và Trường trung cấp Luật Tây Bắc chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, tài chính và hoạt động của trường theo quy định của pháp luật đến thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sáp nhập theo quy định.

Khánh An