Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Hiệp hội về phát biểu của Giáo sư Đào Trọng Thi

10/05/2017 06:46 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 8/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn số 1930/BGDĐT-GDĐH trả lời Hiệp hội về ý kiến của Giáo sư Đào Trọng Thi trong hội thảo các trường ngoài công lập.

Công văn nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn số 38/HH-VP ngày 26/4/2017 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (gọi là Hiệp hội) trong đó có nêu việc một số trường đại học ngoài công lập có ý kiến phản ảnh đối với phát biểu của Giáo sư Đào Trọng Thi – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tại Hội nghị các trường đại học ngoài công lập tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/4/2017. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

Hội nghị các trường đại học ngoài công lập đã tổ chức thành công, đạt được mục tiêu đạt ra với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 60 trường đại học ngoài công lập, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Hiệp hội và các chuyên gia giáo dục. 

Hội nghị các trường đại học ngoài công lập tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/4/2017 (Ảnh: HUTECH)

Tại Hội nghị, đã có 54 ý kiến phát biểu thảo luận phân tích rõ những thành tựu của các trường đại học ngoài công lập đã đạt được trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển cũng như những vấn đề còn tồn tại, từ đó thống nhất những giải pháp đồng bộ, thực tế và hiệu quả về cơ chế chính sách, quản lý, quản trị, đầu tư các nguồn lực...để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập trong thời gian tới. 

Các đại biểu đã bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng giải quyết các vấn đề tắc nghẽn, phát triển các trường đại học ngoài công lập. 

Ý kiến của Giáo sư Đào Trọng Thi có đi ngược chủ trương?

Tham dự hội nghị, Giáo sư Đào Trọng Thi phát biểu ý kiến với tư cách cá nhân của một chuyên gia giáo dục, nhằm giải thích ý tưởng của Ban soạn thảo Luật Giáo dục đại học tại thời điểm năm 2012 (hiện nay, Luật Giáo dục đại học cũng đang được trình để đưa vào kế hoạch sửa đổi bổ sung trong thời gian tới). 

Những quy định tại Điều 66 Luật Giáo dục đại học không ảnh hưởng gì đến quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư. Quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư luôn được pháp luật bảo vệ.

Tất cả các ý kiến của đại biểu tham gia Hội nghị đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, nghiên cứu và cân nhắc theo nhiều chiều để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển các trường đại học ngoài công lập cũng như hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hội nhập với xu hướng phát triển giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. 

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã ghi nhận những thành tựu nổi bật của các trường đại học ngoài công lập trong việc tham gia đào tạo nhân lực trình độ đại học cho đất nước, khẳng định đó là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục đại học và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các trường đại học ngoài công lập, trong đó có vai trò rất lớn của các nhà đầu tư. 

Sau hội nghị, Bộ trưởng đã giao cho các đơn vị chức năng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để phát triển các trường đại học ngoài công lập đặc biệt là các trường hoạt động theo hướng không vì lợi nhuận, tháo gỡ một số chính sách để thực hiện bình đẳng công tư trong giáo dục đào tạo nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đại học theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lời cảm ơn ý kiến đóng góp của Hiệp hội. 

Thùy Linh