Tin vui ngày Tết: thống nhất đề xuất Chính phủ giữ phụ cấp thâm niên nhà giáo

11/02/2021 06:14
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính,… cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Giáo dục về tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ngày 01/7/2020, khi mà Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực khi đó phụ cấp thâm niên giáo viên không còn, khi mà chưa thực hiện lương mới theo hiệu quả công việc, theo vị trí việc làm, nếu bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi nhà giáo lương, chế độ còn thấp khiến nhiều giáo viên lo lắng, bất an.

Do tình hình trên, đến nay giáo viên vẫn được nhận phụ cấp thâm niên.

Mới nhất, ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Công văn nêu rõ: Ngày 09/11/2020, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo nhằm giúp nhà giáo ổn định đời sống, yên tâm công tác trong thời gian chính sách tiền lương mới chưa được áp dụng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo các phương án đề xuất tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo và xin ý kiến các Bộ có liên quan.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. (Ảnh mang tính minh hoạ: Lã Tiến)

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. (Ảnh mang tính minh hoạ: Lã Tiến)

Các phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến

Phương án 1: Chính phủ ban hành văn bản Thông báo cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Phương án 2: Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp, trong đó cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Phương án 3: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo theo quy định của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Phương án 4: Chính phủ ban hành Nghị định về chế đồ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ý kiến ca các B

Đồng thuận với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội đều đồng ý đề nghị Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi triển khai chính sách tiền lương mới.

Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1 (Công văn số 58/BNV-TL ngày 07/01/2021); Bộ Tư pháp (Công văn số 36/BTP-PLDSKT ngày 06/01/2021), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn số 143/TCGDNN-NG ngày 21/11/2021) đề xuất chọn phương án 4; Bộ Tài chính (Công văn số 639/BTC-HCSN ngày 20/01/2021) đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phối hợp với cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp để lựa chọn phương án phù hợp.

Đề xut của Bộ Giáo dục và Đào to

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ liên quan và giúp các địa phương có căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất: Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ.

Lý do:

Các quy định về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vẫn giữ nguyên nên chỉ cần ban hành Nghị quyết của Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ để giảm thủ tục hành chính trong ban hành văn bản;

Đã có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý;

Bảo đảm nhanh, đáp ứng kịp thời đòi hỏi thực tiễn;

Thực tiễn Chính phủ cũng đã đưa vào Nghị quyết phiên họp để xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn (chẳng hạn Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế cho phép hợp đồng lao động đối với giáo viên để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở các địa phương).

Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan đã chính thức có công văn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo trong thời gian tới.

Rất hoan nghênh Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Bộ ngành liên quan đã có những ý kiến liên quan đến hàng triệu giáo viên để Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo:

Công văn số: 460/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BÙI NAM