TPHCM sẽ trang bị SGK trong thư viện cho học sinh mượn trong suốt năm học

03/12/2022 07:15
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang bị sách giáo khoa trong thư viện, để học sinh có thể mượn sử dụng trong suốt năm học.

Ngày 2/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023.

Theo báo cáo này, thành phố cần bổ sung 14.097 phòng học ở tất cả các cấp, nhưng số phòng học đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung, đã đưa vào sử dụng chỉ mới đạt khoảng 43,8%, dẫn đến áp lực việc đảm bảo chỗ học cho người dân, quy chuẩn trường lớp.

Tới tháng 10/2022, tỷ lệ giải ngân từ các dự án đầu tư cho giáo dục từ nguồn ngân sách tập trung của thành phố vẫn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

TPHCM sẽ trang bị SGK trong thư viện cho học sinh mượn trong suốt năm học ảnh 1

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang bị sách giáo khoa trong thư viện cho học sinh mượn (ảnh: T.Linh)

Hiện thành phố có 10/22 địa phương (chiếm tỷ lệ 45%) đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), còn 55% địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Công tác trang bị sách giáo khoa: Qua tổng hợp từ báo cáo từ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của thành phố để trang bị sách giáo khoa cho các thư viện trường học, Sở đang tiến hành nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch trang bị sách giáo khoa cho thư viện để học sinh có thể mượn sử dụng trong suốt năm học, đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể: Sử dụng ngân sách, kinh phí huy động từ các nguồn vận động tài trợ, xã hội hóa, ưu tiên cho các đối tượng thuộc diện chính sách như học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh mồ côi, gia đình thương binh, liệt sĩ, con em công nhân, hộ nhập cư, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…có nhu cầu mượn sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học, áp dụng cho cả cơ sở giáo dục công và ngoài công lập.


Sách giáo khoa sẽ được đưa vào diện Nhà nước kiểm soát giá, quy định giá trần

Ngoài ra, ngành giáo dục còn sẽ phát động phong trào, tuyên truyền, vận động học sinh bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa sau khi sử dụng, để có thể trao lại cho các học sinh lớp sau. Kế hoạch này nhằm đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa để đến trường học tập hàng năm.

Song song đó, ngân sách thành phố sẽ trang bị sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ban hành sử dụng, tối thiểu 50 quyền/đầu sách để thực hiện đổi mới dạy học khi cần thiết, đáp ứng nguồn tài liệu nghiên cứu cho học sinh và giáo viên.

Ngân sách cũng sẽ trang bị 100% đầu sách giáo khoa điện tử, cung cấp miễn phí cho học sinh và giáo viên trên thư viện điện tử hay thư viện dùng chung của đơn vị.

Hiện Sở cũng đã xây dựng đề án thư viện điện tử hay thư viện dùng chung cho toàn ngành giáo dục, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duyệt chủ trương, ghi vốn thực hiện trong năm 2023.

Công tác bố trí giáo viên: Sở đã xây dựng kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức thừa ở một số đơn vị, nắm lại nhu cầu thiếu giáo viên. Dự kiến, đợt tuyển dụng thứ 2 của năm học 2022 – 2023 sẽ diễn ra trong tháng 2/2023, đối với các đơn vị chưa được phân cấp tuyển dụng.

Riêng đối với các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng, tự chủ tài chính thì tổ chức tuyển dụng theo khả năng và nhu cầu.

Để giải quyết được bài toán thiếu giáo viên, ngành giáo dục hướng dẫn tất cả các đơn vị trực thuộc chủ động liên kết, chia sẻ giáo viên thỉnh giảng, hoặc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn, với điều kiện các ứng viên đáp ứng được các điều kiện về tiêu chuẩn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng năng lực và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Với đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”: Hiện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục đã nhận thức được vai trò, lợi ích của giáo dục thông minh, từ đó thúc đẩy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy.

Trong năm học này, 100% đơn vị trường học áp dụng phần mềm làm công cụ quản lý trực tuyến các nguồn thu tại trường công lập, hướng đến mục tiêu 70% giao dịch nộp học phí và các khoản thu khác bằng phương pháp thanh toán điện tử.

Từ năm học tới, ngành giáo dục thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% giao dịch thực hiện bằng phương thức thanh toán điện tử.

Việt Dũng