Trường Đại học Mở Hà Nội công bố kết quả xét tuyển sớm năm 2024

11/07/2024 06:18
Ngọc Huệ
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Mở Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển sớm năm 2024. 

Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đối với các phương thức xét tuyển sớm năm 2024.

Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (xét học bạ) đối với 6 ngành dao động từ 21,50 điểm đến 28,00 điểm.

Mai 1.jpg
Ảnh chụp màn hình

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức là 18.00 điểm/ngành.

Mai 2.jpg
Ảnh chụp màn hình

Đối với phương thức xét tuyển cho đối tượng dự bị đại học, nhà trường xét đủ điều kiện trúng tuyển cho 12 thí sinh theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học. Cụ thể như sau:

Mai 3.jpg
Ảnh chụp màn hình

Về cách tính điểm xét tuyển, đối với mã phương thức xét tuyển 200, 402, 406, điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 30 (những ngành có tổ hợp xét tuyển thang điểm 40 hoặc 50 hoặc 150 được quy đổi về thang điểm 30), riêng các tổ hợp xét tuyển ngành Kiến trúc tính theo thang điểm 40.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + [((30-Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển)/7.5) x Điểm ưu tiên (nếu có)].

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển tra cứu kết quả tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/, sau đó truy cập vào chức năng Tra cứu => Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển.

Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục thực hiện bước tiếp theo: đăng ký bằng hình thức trực tuyến nguyện vọng xét tuyển theo đúng ngành đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 18/07/2024 đến 17h00 ngày 30/07/2024.

Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 31/7/2024 đến ngày 17 giờ 00 ngày 06/8/2024.

Nhà trường lưu ý thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển có nguyện vọng học đúng ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển tại Trường Đại học Mở Hà Nội cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nhà trường sẽ có thông báo trúng tuyển chung cho tất cả các phương thức xét tuyển trước 17 giờ 00 ngày 19/8/2024 và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hou.edu.vn/.

Ngọc Huệ