Từ năm học 2022-2023, Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí, có ngành lên hơn 70%

20/05/2022 10:22
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mức học phí năm học 2022 – 2023, trong đó, một số chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học có mức học phí tăng hơn 70%.

Theo đó, đối với đào tạo đại học chính quy, học phí ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Y học cổ truyền có mức học phí cao nhất trong các ngành đào tạo của trường Đại học Y Hà Nội là 2.450.000đ/tháng/sinh viên. Các ngành còn lại, học phí là 1.850.000đ/tháng/sinh viên.

So với năm học 2021 - 2022, học phí năm học này của Trường Đại học Y Hà Nội tăng từ gần 30% đến 71%. Trong đó, nhóm y dược (bao gồm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng) và Răng - Hàm - Mặt tăng có mức tăng cao nhất, từ 1.430.000đ/tháng/sinh viên lên 2.450.000đ/tháng/sinh viên.

Trong khi đó, mức học phí của chương trình Điều dưỡng tiên tiến lại tăng lên không đáng kể, từ 3.146.000đ/tháng/sinh viên lên 3.700.000đ/tháng/sinh viên.

Hệ cử nhân vừa học vừa làm cũng có điều chỉnh nhưng ở mức thấp. Đối với đào tạo trong giờ hành chính tăng từ 2.750.000đ/tháng/sinh viên lên 2.775.000đ/tháng/sinh viên; đối với đào tạo ngoài giờ hành chính tăng từ 3.465.000đ/tháng/sinh viên lên 3.500.000đ/tháng/sinh viên.

Cụ thể học phí của Trường Đại học Y Hà Nội trong năm học 2022 - 2023 như sau:

Từ năm học 2022-2023, Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí, có ngành lên hơn 70% ảnh 1
Từ năm học 2022-2023, Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí, có ngành lên hơn 70% ảnh 2
Từ năm học 2022-2023, Trường Đại học Y Hà Nội tăng học phí, có ngành lên hơn 70% ảnh 3
Linh Trang