Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, đào tạo nghề nghiệp

14/12/2022 07:33
LÃ TIẾN
GDVN- Việc chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo là điều kiện giúp các cơ sở GDNN nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế hội nhập của tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển đổi số là điều kiện tất yếu để hội nhập

Năm 2022, ngành giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh nỗ lực thực hiện công tác chuyển đổi số nhằm triển khai các hoạt động giáo dục trên môi trường số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Từ đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, đào tạo nghề nghiệp ảnh 1

Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Ảnh: LT)

Trong kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra gồm việc phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học.

Trong năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác cập nhập sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu tuyển sinh, tốt nghiệp và việc làm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp cho các nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về chuyển đổi số do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức và các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Đồng thời, căn cứ chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động triển khai một số hội nghị, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số.

Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, đào tạo nghề nghiệp ảnh 2

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Tiến sĩ Đỗ Minh Chiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong bối cảnh hội nhập, hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói chung, nhà trường nói riêng không nằm ngoài xu thế và phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi số nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Mục tiêu mà nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực đạt chuẩn để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.

Nhà trường cũng xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian qua, nhà trường đã thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị, phần mềm quản lý đào tạo và chuyển đổi số trong phương pháp dạy và học, học liệu số.

Định hướng chuyển số năm 2023

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, để triển khai tốt hơn trong những năm tiếp theo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ.

Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, đào tạo nghề nghiệp ảnh 3

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (Ảnh minh hoạ: CTV)

Cụ thể, tỉnh phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023.

100% trường cao đẳng, trung cấp năm 2025, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

Bên cạnh đó, có 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030.

Ngoài ra, tỉnh phấn đấu 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025.

Phấn đấu ít nhất 80% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 các trường chất lượng cao là trường học số.

LÃ TIẾN