Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển

16/05/2012 06:38
Hà Anh
(GDVN) - Đội hoạt náo viên Red Fox của Ukraine được thành lập từ năm 2011, bao gồm những thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp cùng với kỹ năng khiêu vũ hiện đại.
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 1
Đội hoạt náo viên Red Fox chủ yêu tham gia biểu diễn tại các giải bóng chuyền bãi biển trong nước và quốc tế.
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 2
Ngoài ra, họ cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện thể thao, giải trí khác
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 3
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 4
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 5
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 6
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 7
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 8
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 9
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 10
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 11
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 12
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 13
Xao lòng trước sự cuốn hút của của hoạt náo viên Ukraine trên bãi biển ảnh 14
Hà Anh