3 trường đại học Bách Khoa cho phép sinh viên trao đổi học tập, nghiên cứu

31/07/2022 06:35
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ học kỳ hè năm học 2021-2022, khóa học trao đổi sinh viên giữa 3 trường ĐH Bách khoa sẽ chính thức được tổ chức.

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về lĩnh vực truyền thông và điện tử diễn ra tại Khánh Hòa, 3 trường đại học bách khoa gồm Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã ký kết hợp tác về việc tổ chức các khóa học trao đổi sinh viên.

Cụ thể, các trường sẽ tổ chức các khóa trao đổi theo hình thức dài hạn hoặc ngắn hạn. Các khóa dài hạn có thời gian là 1 học kỳ - tương ứng khoảng 20 tuần. Theo đó, sinh viên của các trường được đăng ký học tập/ thực tập/nghiên cứu tại trường đối tác.

Với khóa học dài hạn, sinh viên được đăng ký tối đa 15 tín chỉ. Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Sinh viên được sắp xếp học tập, thực tập, nghiên cứu cùng các với sinh viên của trường tiếp nhận trong các lớp học được mở theo kế hoạch học tập chuẩn của trường.

Các khóa ngắn hạn vào học kỳ hè - tương ứng từ 6 đến 8 tuần: các trường đại học tổ chức các khóa học ngắn hạn trong thời gian hè, công bố chương trình, nội dung khóa học và cho phép sinh viên của các trường được đăng ký học tập từ 1-2 học phần.

Chương trình trao đổi sinh viên sẽ được thực hiện trong 5 năm kể từ tháng 7-2022. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Chương trình trao đổi sinh viên sẽ được thực hiện trong 5 năm kể từ tháng 7-2022. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Ngoài thời gian lên lớp, sinh viên có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Ngoài nội dung học tập chuyên môn, trường tiếp nhận tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hoá, hoạt động cộng đồng… Khóa ngắn hạn được tổ chức chung cho tất cả sinh viên của các trường tham gia.

Sinh viên muốn tham gia chương trình phải đăng ký tại trường đang học và được sự đồng ý của trường cử đi cho phép tham gia các khóa trao đổi sinh viên.Trường cử đi có tránh nhiệm lập danh sách sinh viên đủ điều kiện gửi cho trường tiếp nhận trước khóa trao đổi 01 tháng để thuận tiện cho việc tổ chức lớp.

Các trường cử đi và tiếp nhận lập bản thỏa thuận học tập cho các sinh viên, trong đó có kế hoạch học tập/thực tập/nghiên cứu cụ thể. Thỏa thuận học tập phải được trưởng khoa/viện và Hiệu trưởng của trường cử đi và trường tiếp nhận đồng ý phê duyệt.

Về kinh phí, sinh viên đăng ký các khóa học dài hạn 1 học kỳ, hoặc ngắn hạn sẽ đóng học phí theo số tín chỉ được miễn, công nhận tại trường cử đi. Sinh viên không phải đóng học phí cho trường tiếp nhận đào tạo. Các học phần sinh viên đăng ký có thể nằm trong chương trình cử nhân, kỹ sư chuyên sâu đặc thù, thạc sĩ của trường tiếp nhận. Các chi phí ăn ở, đi lại do sinh viên tự chi trả, các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận đào tạo sinh viên có trách nhiệm cấp bảng điểm, xác nhận hoàn thành khóa thực tập, nghiên cứu, các hoạt động ngoại khóa. Trường cử sinh viên đi có trách nhiệm công nhận/miễn hoặc chuyển đổi kết quả tất cả các học phần đã học sang chương trình đào tạo (bao gồm học phần bắt buộc, tự chọn, tự chọn tự do tương ứng với chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư chuyên sâu đặc thù hoặc thạc sĩ) của sinh viên, hoặc tính điểm rèn luyện khi sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa tùy thuộc vào qui định của từng trường.

Từ học kỳ hè năm học 2022-2023, khóa học hè ngắn hạn chính thức được khởi động đầu tiên tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Các khóa học ngắn hạn tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường.

Doãn Nhàn