Bắc Giang: Chủ động phòng lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp 2024

13/06/2024 11:12
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tỉnh Bắc Giang có 21.843 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó số thí sinh đang theo học lớp 12 là 21.350; số thí sinh tự do là 493.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 04/6/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang 3.jpg
Nguồn ảnh: Website Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Năm nay, tỉnh Bắc Giang có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 21.843 thí sinh, trong đó số thí sinh đang theo học lớp 12 là 21.350; số thí sinh tự do là 493.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Giang tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chủ trì.

Căn cứ các quy định của Quy chế thi, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang bố trí 41 Điểm thi. Trong đó, Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 là Điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 909 thí sinh, 38 phòng thi.

Toàn tỉnh sẽ huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và cán bộ làm công tác thanh tra thi.

Ban Chỉ đạo kỳ thi yêu cầu các đơn vị đăng ký dự thi không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham dự kỳ thi (kể cả thí sinh đăng ký dự thi thêm các môn để xét tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non). Việc thu giá dịch vụ xét tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị đăng ký dự thi thu tiền phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 10.000 đồng/học sinh (chỉ thu đối với học sinh đỗ tốt nghiệp).

Cũng theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức kỳ thi bảo đảm theo đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo các Điểm thi có phương án phòng, chống, ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất để thí sinh đi dự thi bảo đảm an toàn.

Xem danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY

Ngọc Mai