Bộ TTTT hướng dẫn đảm bảo thông tin, liên lạc kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh 2023

13/06/2023 09:26
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ kỳ thi và tuyển sinh năm 2023 trong lĩnh vực bưu chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính yêu cầu đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trong lĩnh vực bưu chính.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là kỳ thi và tuyển sinh) năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ kỳ thi và tuyển sinh năm 2023 trong lĩnh vực bưu chính như sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính:

Ưu tiên chuyển, phát các công văn, tài liệu, công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp… và ngược lại để phục vụ kỳ thi và tuyển sinh năm 2023.

Ảnh minh hoạ: Phạm Minh

Ảnh minh hoạ: Phạm Minh

Phối hợp, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh…) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh…

Đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh… Xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên.

Thứ hai, đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Hướng dẫn các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Hà An