Các trường đại học thoải mái mở ngành đào tạo, không cần xin phép Bộ?

27/11/2017 07:39
Thùy Linh
(GDVN) - Theo dự thảo, các trường sẽ được tự mở ngành đào tạo chứ không cần xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo như hiện nay.

Theo khoản 1, Điều 34 của Luật Giáo dục đại học hiện hành quy định:

“Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các điều kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và thiết bị”.

Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 34 của dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ nêu rõ: 

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo ngành đào tạo trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các điều kiện về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác”.

Theo dự thảo, các trường sẽ được tự mở ngành đào tạo chứ không cần xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo như hiện nay. (Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ Việt Nam)
Theo dự thảo, các trường sẽ được tự mở ngành đào tạo chứ không cần xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo như hiện nay. (Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Về nội dung này, Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay: 

“Nếu tuyển sinh chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của người học sẽ đẫn đến tình trạng những ngành hấp dẫn, những ngành xã hội có nhu cầu cao thì những trường chưa chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cũng đua nhau mở ngành.

Khi mở ra rồi chuyển chỉ tiêu từ các ngành còn dư chỉ tiêu hay ít người đăng ký cho các ngành đó dẫn đến tình trạng chất lượng không đảm bảo”. 

Do đó, theo dự thảo mới, việc thay đổi quy định xác định chỉ tiêu theo ngành có nghĩa là, khi mở một ngành nào đó các trường phải đầu tư cho ngành đó từ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, giảng viên.

Cũng theo Vụ trưởng Phụng, theo dự thảo các trường cũng sẽ được tự mở ngành đào tạo chứ không cần xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo như hiện nay.

Thùy Linh