Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

08/04/2021 10:14
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Ông Nguyễn Kim Sơn được phê chuẩn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, nhận bằng cử nhân Ngữ văn năm 1990 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (ảnh: VNU)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (ảnh: VNU)

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn:

Từ năm 1990: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Từ tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn.

Năm 1996: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam.

Từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2002: Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 4/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2005: Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2007: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ năm 2007 đến năm 2008: Nghiên cứu về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Harvard Yenching, Institute, Hoa Kỳ (2007-2008).

Từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc.

Từ tháng 1/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 6/2016: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 1/2019: Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Tháng 8/2020: Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 8/4, ông Nguyễn Kim Sơn được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.

Thùy Linh