Có 5 trường học thông minh ở Thành phố Hồ Chí Minh

26/09/2019 14:58
Phương Linh
(GDVN) - Hiện Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 5 trường học thông minh,gồm: Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền, chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu vừa ký văn bản 3337/GDĐT-TTTT, về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019.

Theo đó, trong năm học này, ngành giáo dục thành phố sẽ tập trung triển khai các hạng mục, mô hình giáo dục thông minh, với dự án là xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Hiện thành phố đang xây dựng hệ thống 5 trường học thông minh trên địa bàn, bao gồm các trường trung học phổ thông: chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền và Lê Quý Đôn.

Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường học thông minh (ảnh minh họa: P.L)
Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trường học thông minh (ảnh minh họa: P.L)

Việc triển khai mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử theo mô hình giáo dục thông minh phải đảm bảo nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, thiết thực, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đơn vị cần nghiên cứu, chủ động triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường phổ thông, nhằm từng bước xây dựng lớp học điện tử, trường học điện tử - mô hình giáo dục thông minh theo đề xuất của Sở.

Xây dựng hệ thống thông tin Bản đồ số (GIS) trong lĩnh vực giáo dục. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng cần nghiên cứu, chuẩn bị các phương án để tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến từ năm học 2020 – 2021.

Các đơn vị trường học cũng cần sử dụng một cách có hiệu quả hệ thống chuyentruong.hcm.edu.vn, nhằm giải quyết nhanh chóng hồ sơ hệ thống chuyển trường trực tuyến (đối với bậc trung học phổ thông).

Trường học cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, quản lý, nhằm góp phần đổi mới phương thức dạy học, phương thức quản lý nhà trường.

Xây dựng trường học theo mô hình tiên tiến, hiện đại, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông làm nền tảng, định hướng xây dựng trường học điện tử, trường học thông minh.

Khai thác, sử dụng hiệu quả kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng E-Learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.

Tăng cường ứng dụng, sử dụng sổ sách điện tử (sổ điểm, các loại hồ sơ học vụ, số liên lạc…) trong hoạt động giáo dục tại các đơn vị trường học, theo hướng dẫn của phòng chuyên môn trực thuộc Sở này.

Phương Linh