Giảng đường im lặng

Giảng đường im lặng
GDVN- Sự thụ động diễn ra liên tục suốt thời gian thơ ấu đến khi trưởng thành của một người, có tính bắt buộc, đồng bộ, vì vậy tạo nên những tập tính rất khó thay đổi.