Đề tài của Giám đốc Sở GD Hà Nội là một trong 4 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A

18/08/2022 06:45
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm đợt 2 cấp ngành giáo dục đào tạo năm học 2021-2022.

Theo Quyết định, có 537 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và cấp giấy chứng nhận, trong đó có 4 sáng kiến xếp loại A, 172 sáng kiến xếp loại B, 361 sáng kiến xếp loại C.

4 sáng kiến xếp loại A đều thuộc lĩnh vực quản lý, bao gồm:

Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 của ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ảnh minh họa: Lã Tiến.

Ảnh minh họa: Lã Tiến.

Đề tài Triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng trường chất lượng cao thành phố Hà Nội của ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đề tài Xây dựng mô hình giáo dục thông minh các trường phổ thông thành phố Hà Nội của ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 của ông Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 1.585 sáng kiến kinh nghiệm trong đợt 1, gồm có 5 sáng kiến loại A, 483 sáng kiến loại B, 1.097 sáng kiến loại C.

Chi tiết danh sách các sáng kiến kinh nghiệm: Đợt 1, Đợt 2

Thiên Nhi