Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hồng Quang cao nhất tỉnh Hải Dương với 38,6 điểm

30/06/2022 06:24
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Trung học phổ thông Hồng Quang tiếp tục là trường có điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông cao nhất tỉnh Hải Dương với 38,6 điểm.

Ngày 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo công bố của Sở này, Trường Trung học phổ thông Hồng Quang (thành phố Hải Dương) tiếp tục có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất tỉnh với 38,6 điểm, tăng 1,9 điểm so với năm học trước.

Trường Trung học phổ thông Hà Đông (huyện Thanh Hà) có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất tỉnh với 25,3 điểm, nhưng vẫn tăng 2,8 điểm so với năm học trước.

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hải Dương (Ảnh: LT)

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hải Dương (Ảnh: LT)

Qua thống kê, điểm chuẩn năm nay ở hầu hết các trường trung học phổ thông đều tăng so với năm học trước, nhiều trường tuyến huyện tăng mạnh. Nguyên nhân do điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước; số thí sinh đăng ký dự thi tăng...

Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2022-2023 ở 36 trong tổng số 39 trường trung học phổ thông công lập tăng so với năm học 2021-2022.

Một số trường trung học phổ thông có điểm chuẩn nguyện vọng 1 tăng mạnh như Bình Giang 36,9 điểm, tăng 6,2 điểm; Thanh Bình (huyện Thanh Hà) 27 điểm, tăng 5,9 điểm; Bến Tắm (thành phố Chí Linh) 29,9 điểm, tăng 5,2 điểm (năm trước có điểm chuẩn thấp nhất tỉnh).

Ngoài ra, các Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu (huyện Kinh Môn), Kim Thành II, Đồng Gia (huyện Kim Thành), Nam Sách đều tăng từ 4,4-4,7 điểm.

2 trường trung học phổ thông có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp hơn năm học trước gồm: Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang) giảm 2,5 điểm; Thanh Hà giảm 3,2 điểm. Duy nhất có Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ bằng điểm năm trước.

Các trường trung học phổ thông được tuyển nguyện vọng 1 ít nhất 80% số chỉ tiêu. Căn cứ vào điểm chuẩn, có 10 trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, không cần tuyển nguyện vọng 2; Có 29 trường tiếp tục tuyển nguyện vọng 2.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào Trường Trung học phổ thông Kim Thành cao nhất tỉnh với 37,5 điểm (năm trước không cần tuyển nguyện vọng 2).

Năm nay, Trường Trung học phổ thông Bến Tắm (Chí Linh) tiếp tục có điểm chuẩn nguyện vọng 2 thấp nhất tỉnh với 27,5 điểm, nhưng vẫn tăng 4,9 điểm.

Điểm chuẩn vào Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Ảnh: LT)

Điểm chuẩn vào Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Ảnh: LT)

Đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, điểm chuẩn vào 10 trong tổng số 11 lớp chuyên cũng tăng mạnh so với năm học trước.

Cụ thể, chuyên Vật lý 48,65 điểm, tăng cao nhất 12,3 điểm; chuyên Sinh học 41,25 điểm, tăng 7,1 điểm; chuyên Tin học 44,65, tăng 4,3 điểm; chuyên Địa lý 43,85 điểm, tăng 3,95 điểm; chuyên Lịch sử 40,05 điểm, tăng 2,7 điểm; chuyên Toán 47,4 điểm, tăng 2,05 điểm; các lớp chuyên tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, hoá học đều tăng từ 0,4-1,55 điểm.

Duy nhất 1 lớp chuyên có điểm chuẩn giảm là chuyên Ngữ văn 44 điểm, giảm 0,55 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi là 42,9 điểm, tăng 1,7 điểm với năm học trước.

LÃ TIẾN