Đồng Nai triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

13/11/2019 06:26
Việt Dũng
(GDVN) - Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành.

Ngày 8/11/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai – ông Võ Ngọc Thạch đã ký ban hành kế hoạch 3477/KH-SGDĐT, về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đảm bảo có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

ảnh có tính minh họa từ vtv.vn
ảnh có tính minh họa từ vtv.vn

Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của địa phương.

Xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông của các đơn vị giáo dục trên địa bàn theo từng quý, từng năm để bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lộ trình thực hiện sẽ bắt đầu từ nay đến tháng 6/2025, bao gồm rất nhiều giai đoạn khác nhau.

Trong đó: Giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021 sẽ tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.

Giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022: Tiếp tục tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, triển khai và áp dụng cho lớp 2, lớp 6.

Giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023: Tiếp tục tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, 2, 6, triển khai áp dụng cho lớp 3, 7 và lớp 10.

Giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025: Tiếp tục tổ chức triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai, triển khai áp dụng theo các hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố trực thuộc Sở.

Việt Dũng