Hiệu trưởng ơi đừng ăn hoa hồng nữa

Hiệu trưởng ơi đừng ăn hoa hồng nữa
(GDVN) - Trường càng đông học sinh, lợi thu vào càng lớn. Bởi thế, hiệu trưởng đầy lòng tham thì sao có thể cưỡng lại mối lợi hấp dẫn ấy cho được.