Dự kiến ngày 26/7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp

09/07/2021 11:46
Vân Ánh - Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chậm nhất ngày 28/7/2021 các Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp.

Ngày 8/7/2021 đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Căn cứ theo Công văn số 1318 /BGDDT-QLCL ngày 5/4/2021 thì điểm thi trung học phổ thông sẽ được công bố vào ngày 26/7/2021.

Theo kế hoạch, lịch trình thời gian của các công việc chấm thi, công bố điểm thi và xét tốt nghiệp 2021 như sau:

Chậm nhất 11h30 ngày 9/7, các điểm thi phải cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các hội đồng thi vào hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 10/7 đến ngày 24/7, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các Hội đồng thi sẽ tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực thiện đối sánh kết quả thi tránh sai sót.

Ngày 26/7: Công bố kết quả kì thi trung học phổ thông 2021.

Ảnh minh họa: Thùy Linh ảnh 1

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Chậm nhất ngày 28/7 các Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp.

Chậm nhất ngày 30/7, các sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật vào Hệ thống Quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp về Bộ, đồng thời công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chậm nhất ngày 2/8, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Đồng thời các hội đồng thi cũng cần triển khai in và gửi Giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh.


Thí sinh đang thi, phát hiện có liên quan đến COVID có được bảo lưu kết quả?

Từ ngày 26/7 đến hết ngày 5/8, các đơn vị đăng ký dự thi tiếp nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Chậm nhất ngày 6/8, các đơn vị đăng ký dự thi chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở Giáo dục và Đào tạo/ Hội đồng thi

Chậm nhất ngày 16/8, các hội đồng thi hoàn thành việc tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Chậm nhất ngày 20/8, các trường trung học phổ thông xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh sau khi phúc khảo.

Chậm nhất ngày 22/8, các Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật vào Hệ thống quản lý thi; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp về Bộ (qua cục Quản lý chất lượng)

Chậm nhất ngày 27/8, Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vân Ánh - Thùy Linh