Bộ Giáo dục muốn nâng chuẩn trình độ giáo viên trung học cơ sở lên đại học

10/11/2018 07:36 Linh Hương
(GDVN) - Bộ đề xuất lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên trung học cơ sở bằng cách chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại.

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ ra thực trạng về đội ngũ giáo viên hiện nay còn bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu. 

Để giải quyết vấn đề đó, Nghị quyết đã nêu "Tiến tới tất cả giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm".

Còn trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ đã nêu rõ:

"Đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 60% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên trung học cơ sở và 16% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên chuẩn".

Trong khi, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 1/2018, tỷ lệ trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở cụ thể như sau:

Tổng số

Dưới chuẩn

Cao đẳng

Đại học

Trên đại học

Số lượng

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

310.979

0

78.974

25,4

227.066

73,0

4.939

1,6

Từ thực tế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc nâng chuẩn trình độ giáo viên trung học cơ sở lên đại học là phù hợp với chủ trương và khả thi trong lộ trình để đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn được thực hiện trong thời gian khoảng 5 năm.

Để thực hiện điều này, Bộ đề xuất lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học cơ sở bằng cách chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ giáo viên cao đẳng sư phạm lên đại học sư phạm. 

Bộ Giáo dục đề xuất nâng chuẩn trình độ giáo viên trung học cơ sở lên đại học (Ảnh minh họa: Baobacgiang.com.vn)

Theo đó, đối với những giáo chưa đạt trình độ đào tạo Đại học sư phạm còn thời gian công tác từ 1 đến 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương phối hợp các trường Sư phạm thiết kế các khóa bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

Còn đối với những giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo theo quy định còn thời gian công tác trên 5 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học sư phạm phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo nâng Chuẩn trình độ gắn với việc bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới theo hình thức “cuốn chiếu” cùng với lộ trình triển khai hàng năm ở các khối lớp.

Điểm b khoản 1 Điều 72 Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục như sau: “b) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở”.
Linh Hương