Chặng đường ra đời của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

15/12/2014 12:39 TS. Đặng Định
(GDVN) - Ngày 6/11/2014, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 1157/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 20/12/2014 sẽ diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Ngoài công lập-VIPUA).

Để có được Hiệp hội lớn mang theo nguyện vọng của hàng trăm cơ sở giáo dục đại học ở nước ta là cả một chặng đường dài.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sỹ Đặng Định, nguyên Phó Chánh văn phòng Hội đồng quốc gia Giáo dục, nay ông là người tham gia vào công tác vận động, tổ chức để ra đời Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam hiện nay.

Ngôi nhà chung của hàng trăm cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Từ năm 2000, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm đầu mối thành lập Ban liên lạc các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với tên tiếng Anh là Vietnam Universities and Colleges Network (VUN).

Tháng 5/2004, VUN tổ chức Hội nghị và Hội thảo khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Hội nghị đã nhất trí đề nghị sớm thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếng Anh là Association of Vietnam Higher Education Institutions (AVHEI).

Trường Đại học Thăng Long là một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên.

Giữa Tháng 9 năm 2007, tại thành phố Hải Phòng, Thường trực VUN làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) và  đã ra tuyên bố chung. Ngay Điểm 1 của tuyên bố VUN đã nhấn mạnh: “Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cần có một hiệp hội có pháp nhân chính thức để thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động. Hiệp hội này sẽ là tổ chức chung của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam không phân biệt công lập hay ngoài công lập. Việc thành lập hiệp hội chung sẽ là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển cho các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”.

Hiệp hội sẽ xứng đáng với trách nhiệm và kỳ vọng của xã hội

(GDVN) - GS. Trần Hồng Quân khẳng định, việc ra đời Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam sẽ là ngôi nhà chung, hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, NCKH, trao đổi kinh nghiệm.

Đầu Tháng 11 năm 2007, tại Hà Nội,  Ban Chấp hành VIPUA ra nghị quyết “kêu gọi các trường đại học, cao đẳng công và tư, các công dân Việt Nam, các giảng viên, các cán bộ quản lý và dịch vụ giáo dục đại học, các sinh viên nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục đại học nước nhà, hãy ra nhập hiệp hội để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cùng hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế; cùng phát biểu những vấn đề chung của giáo dục đại học với Đảng và Nhà nước; cùng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên; cùng tư vấn, phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước có liên quan đến phát triển giáo dục đại học nước nhà và hội nhập khu vực và quốc tế; cùng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Sau những sự kiện trên, có gần 200 cơ sở giáo dục đại học đã viết đơn xin ra nhập Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Những nỗ lực từ nhiều phía 

Với trọng trách là Chủ tịch VIPUA, GS. Trần Hồng Quân nhận thấy sứ mệnh lớn lao của một tổ chức xã hội mà VUN và VIPUA đang kỳ vọng, nên bằng tấm lòng của một nhà giáo dục đích thực, GS. Trần Hồng Quân đã làm việc, lĩnh hội sự chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 14/1/2008 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bành Tiến Long làm việc với lãnh đạo VIPUA, một thông điệp tích cực là: “... cần thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội, GS. Trần Hồng Quân làm trưởng ban vận động”.

Ngày 28/7/2008 tại Trường Đại học Dân lập Thăng Long VIPUA và VUN đã họp bàn, mời các thành viên tham gia Ban Vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 25/8/2008 Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 5538/QĐ-BGDĐT công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Ban vận động). Ban này, gồm 15 thành viên, là những nhà giáo dục đại diện, tiêu biểu cho khối các trường công lập thuộc các vùng miền trong cả nước, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, khối các trường cao đẳng nghề. GS. Trần Hồng Quân được công nhận làm Trưởng ban. 

Hiệp hội Đại học và Cao đẳng Việt Nam sẽ có thế và lực mới

(GDVN) - Vài chục trường ở VIPUA đã làm tốt vai trò của mình thì Hiệp hội chung với hàng trăm trường tất yếu sẽ mạnh hơn, đoàn kết hơn…

Bằng nhiệt tâm với sự nghiệp giáo dục, Ban Vận động đã hoàn thành bộ Hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ trong vòng một tháng và trình Bộ Nội vụ vào ngày 10/9/2008.  

Luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đã hơn một lần Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Công văn 4181/VPCP-KGVX 19/6/2009, Công văn 4655/VPCP-KGVX 7/7/2009, Công văn số 5163/VPCP-KGVX ngày 28/7/2011). 

Thủ tướng đã giao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT đánh giá hoạt động của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam” và  “Trên cơ sở đó, đề nghị Ban Vận động thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam rà soát lại hồ sơ xin thành lập Hiệp hội, lưu ý tính cấp thiết, tính khả thi và phù hợp với các qui định hiện hành về các hội”.

Về phía Ban Vận động, đã tiếp tục rà soát lại hồ sơ xin lập Hiệp hội, đồng thời bám sát các hoạt động của VIPUA và đã nhận những bài học quý giá từ đại hội kết thúc nhiệm kỳ I vào năm 2012, hội nghị tổng kết 20 năm các trường ngoài công lập vào năm 2013, các hoạt động chuyên môn khác của VIPUA.
  
...Cái gì hợp quy luật thì trước sau vẫn đến, cho dù chậm. Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là một trường hợp như thế. 

Còn tiếp…

TS. Đặng Định