Chi tiết cách nhân hệ số điểm ưu tiên trong tuyển sinh

09/08/2014 20:42 Xuân Trung
(GDVN) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vừa đưa ra cách tính hệ số điểm ưu tiên trong tuyển sinh, một điều mà tất cả thí sinh cần biết.

Vừa qua hàng loạt trường đại học, cao đẳng đã công bố điểm chuẩn vào trường. Tuy nhiên, nhiều trường sẽ phải xem xét lại mức điểm chuẩn của mình khi áp dụng cách tính nhân hệ số điểm ưu tiên. Đối với các trường không có môn thi chính đã công bố điểm chuẩn hoàn toàn không có sai sót. Đối với các trường có môn thi chính đã công bố điểm chuẩn sẽ phải làm lại khâu xét tuyển để đưa ra mức điểm chuẩn mới. Do đó, thí sinh cần lưu ý theo dõi lại mức điểm chuẩn vào trường của mình.

Cách tính như thế nào?

Theo đó, việc nhân hệ số hai của điểm môn chính sẽ chuyển từ hệ điểm 30 sang hệ điểm 40, chính vì vậy điểm xét tuyển tối thiểu có tính đến hệ số môn chính sẽ bằng điểm xét tuyển cơ bản nhân với 4 chia cho 3, và điểm ưu tiên cũng bằng điểm ưu tiên theo Quy chế (ứng với hệ điểm 30) nhân với 4 chia cho 3.

Để lý giải cho vấn đề này chúng ta có thể dẫn ra các ví dụ cụ thể. Tuy nhiên phải lưu ý tách biệt tác động của nhân hệ số điểm môn chính và tác động của việc nhân hệ số cho điểm ưu tiên.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, nghiên cứu tác động của nhân hệ số điểm môn chính khi không có tác động của điểm ưu tiên (coi như học sinh ở khu vực 3 không có ưu tiên gì).

Xét 3 trường hợp: a) điểm môn chính bằng điểm trung bình của 3 môn; b) điểm môn chính thấp hơn điểm trung bình của 3 môn và c) điểm môn chính cao hơn điểm trung bình của 3 môn:

Học sinh thi khối B có kết quả: Toán 4, Hóa 6, Sinh 5. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (bằng điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính,  tổng điểm có xét hệ số môn chính là 20 (4+6+10) và điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính là: 15x4/3=20. Như vậy dù quy định môn chính hay không thì học sinh vẫn đạt ở mức điểm xét tuyển tối thiểu mà trường chọn.

Công bố điểm chuẩn vào các trường quân đội

(GDVN) - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố "điểm sàn" các khối thi, hàng loạt trường trong quân đội đã công bố điểm chuẩn vào trường.

Hay như học sinh thi khối B có kết quả: Toán 5, Hóa 6, Sinh 4. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (bằng điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính,  tổng điểm có xét hệ số môn chính là 19  (5+6+8)  dưới mức điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (15x4/3=20). 

Một trường hợp khác, học sinh thi khối B có kết quả: Toán 4, Hóa 4, Sinh 6. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 14 điểm (dưới điểm xét tuyển cơ bản); nếu quy định Sinh là môn chính,  tổng điểm có xét hệ số môn chính là 20  (4+4+12)  bằng mức điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (15x4/3=20). 

Qua 3 thí dụ trên có thể thấy: nếu điểm môn chính bằng điểm trung bình 3 môn thì việc nhân hệ số môn chính không có tác động gì, nhưng nếu học sinh có kết quả môn chính cao hơn trung bình sẽ được lợi khi xét tuyển còn thấp hơn thì sẽ bị thiệt khi xét tuyển. đây là ưu điểm của việc quy định môn chính (cho phép chọn được học sinh có năng lực ở môn chính).

Đảm bảo công bằng

Như phân tích ở trên để loại bỏ tác động của việc nhân hệ số môn chính, ta phải chọn ví dụ sao cho điểm môn chính bằng điểm trung bình của 3 môn.

Học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế  có kết quả: Toán 5, Hóa 3, Sinh 4. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (5+3+4+3điểm ưu tiên) bằng điểm xét tuyển cơ bản.

Nếu quy định Sinh là môn chính, và không nhân hệ số cho điểm ưu tiên tổng điểm có xét hệ số môn chính là 5+3+8+3 điểm ưu tiên=19) và điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính là:15x4/3=20. Như vậy, nếu không nhân hệ số điểm môn chính thì học sinh sau khi nhân hệ số môn chính sẽ có kết quả dưới điểm xét tuyển cơ bản có xét đến hệ số môn chính.

Nếu nhân hệ số cho điểm ưu tiên, điểm của học sinh sẽ là: 5+3+8+3x4/3=20 đúng bằng điểm xét tuyển cơ bản có xét đến hệ số môn chính.

Như vậy vấn đề trên đã rõ, không nhân hệ số điểm ưu tiên, học sinh sẽ bị thiệt.

Ai hưởng lợi từ 3 mức điểm đầu vào?

 Với ba mức tiêu chí xác định đầu vào đại học, cao đẳng (điểm sàn) các trường dựa vào “đẳng cấp” của mình có thể chủ động lựa chọn tiêu chí từ cao tới thấp.

Để chỉ ra các nhận định sai có thể có khi lẫn lộn tác động của việc nhân hệ số môn chính, chúng ta xem ví dụ sau đều nhận hệ số cho điểm ưu tiên, nhưng chọn 2 tình huống khác nhau sẽ có kết quả khác nhau:

Trường hợp thứ nhất, học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế có kết quả: Toán 5, Hóa 4, Sinh 3. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 15 điểm (5+4+3+3điểm ưu tiên) bằng điểm xét tuyển cơ bản; nhưng khi xét đến hệ số môn chính, điểm sẽ là: 5+4+6+4=19 thấp hơn điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính (20 điểm) mặc dù vẫn nhân hệ số cho điểm ưu tiên.

Trường hợp thứ hai, học sinh thi khối B, được hưởng ưu tiên 3 điểm theo Quy chế  có kết quả: Toán 3, Hóa 3, Sinh 5. Trường chọn điểm xét tuyển cơ bản là 15. Nếu không quy định môn chính, học sinh sẽ được tổng 14 điểm (3+3+5+3điểm ưu tiên) thấp hơn điểm xét tuyển cơ bản; nhưng khi xét đến hệ số môn chính, điểm sẽ là: 3+3+10+4=20  bằng  điểm xét tuyển cơ bản có tính hệ số môn chính. Điều này có thể gây ra nhần lẫn rằng học sinh được lợi do nhân hệ số cho điểm ưu tiên. Nhưng thực chất đấy là do tác động của việc nhân hệ số cho môn chính.

Như vậy, nhân hệ số cho điểm ưu tiên khi quy định môn thi chính mới đảm bảo công bằng cho thí sinh. 

Xuân Trung