Có nhiều trường hợp không cần thi nhưng được 10 điểm thi quốc gia

04/05/2019 06:16 Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép những thí sinh miễn thi ngoại ngữ được tính điểm 10 để xét tốt nghiệp.

Theo quy định tại Điều 32 về khu vực làm đề thi và các yêu cầu bảo mật trong Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia  xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì nhiều trường hợp không cần thi vẫn đạt điểm 10.

Cụ thể, quy chế quy định miễn thi bài thi Ngoại ngữ đối với thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những điểm 10 ưu tiên miễn thi để xét tốt nghiệp nhưng không chắc chắn được tính khi tham gia xét tuyển đại học (ảnh minh họa - nguồn TTXVN).

Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như thí sinh không được miễn thi.

Hiệu trưởng trường địa học, cao đẳng quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh.

Thí sinh bị trả về địa phương vẫn được tham gia kỳ thi quốc gia

Miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Con để của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Con để của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Điều kiện, đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình trung học phổ thông; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung:

Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông;

Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

Học hết chương trình trung học phổ thông; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;

Có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trinh Phúc