Điểm chuẩn của các trường đại học khối y dược tại Thành phố Hồ Chí Minh

16/09/2021 17:22 Phan Nga
GDVN- Các trường đại học thuộc khối ngành y và dược tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông

Chiều ngày 16/9, các trường đại học thuộc khối ngành y, dược tại Thành phố Hồ Chí Minh như Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và khoa Y thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển, bằng phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Điểm chuẩn khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh:

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ảnh: CTV)

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ảnh: CTV)

Phan Nga