Các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

16/09/2021 12:04
Phan Nga
GDVN- – Các thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông.

Sáng ngày 16/9, các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyến, bằng phương thức xét kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn  ảnh 1

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Ảnh: CTV)

Các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn  ảnh 2

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn  ảnh 3

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ảnh: CTV)

Các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn  ảnh 4

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ảnh: CTV)

Phan Nga