Điểm sàn sẽ được thay thế như thế nào?

24/03/2014 13:16 Xuân Trung
(GDVN) - Theo nguồn tin mà Báo GDVN có được, trong cuộc họp kín với các trường mới đây Bộ GD&ĐT dựa trên ý kiến chuyên gia đã dự thảo năm phương án.

Năm phương án này được biết là ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và chưa có phương án nào là chính thức. Vừa qua Bộ GD&ĐT có cuộc làm việc kín của các trường đại học, cao đẳng phía Bắc tham gia góp ý cho tiêu chí xác định đầu vào thay cho điểm sàn. Dự kiến ngày hôm nay Bộ sẽ tiếp tục làm việc với các trường phía Nam trước khi đưa ra phương án chính thức về tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào để thay thế tiêu chí duy nhất là điểm sàn.

Theo đó, năm phương án sẽ tập trung phân tích, làm rõ ưu điểm khi được lựa chọn là tiêu chí để thay thế điểm sàn. 

Phương án 1: Phân tầng theo tổng điểm ba môn. Theo phương án này điềm sàn tính theo tổng điểm ba môn thi của từng khối thi và được tính trên cơ sở phổ điểm, bảo đảm tổng nguồn tuyển vượt tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với mỗi khối thi, xác định 3 mức điểm sàn (cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn.

Điểm môn ưu tiên tính theo ngành đào tạo, được nhân hệ số.

Phương án điểm sàn vẫn chưa được Bộ GD&ĐT thống nhất đưa ra. Ảnh minh họa.

Với phương án này, dự kiến Bộ GD&ĐT sẽ dựa vào phổ điểm kết quả thi của từng khối thi, cân nhắc về tổng chỉ tiêu và tổng nguồn tuyển, Hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định cho mỗi khối thi 3 mức điểm sàn, làm cơ sở cho bộ công bố.

Các trường đại học, cao đẳng dựa trên đặc thù của các ngành đào tạo để xác định khối thi và môn ưu tiên cùng hệ số ưu tiên cho từng ngành đào tạo của trường.

Phương án 2: Phân nhóm. Với phương án này, tiêu chí bảo đảm chất lượng nguồn tuyển là tổng điểm ba môn thi theo khối thi được xác định trên cơ sở  phân tích phổ điểm của từng môn thi trong khối thi. Đối với mỗi môn thi, xác định 4 mức ngưỡng khác nhau để các trường lựa chọn. Ngưỡng điểm đối với môn chính của từng ngành. 

Bộ GD&ĐT sẽ dựa vào phổ điểm kết quả thi của từng môn của khối thi, hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 4 giá trị “ngưỡng” điểm P1, P2, P3, P4 sao cho: Đạt điểm P1 trở lên có 30% thí sinh trong tổng số thí sinh dự thi; P2 trở lên có 45% thí sinh trong tổng số thí sinh dự thi; P3 trở lên có 60% thí sinh  trong tổng số thí sinh dự thi; P4 trở lên có 75% thí sinh trong tổng số thí sinh dự thi. Tỷ lệ phần trăm này có thể thay đổi do hội đồng xét chất lượng đầu vào đề xuất, Bộ trưởng GD&ĐT quyết định

Bộ công bố các “mức” điểm P1, P2, P3, P4 của tất cả các môn thi để các trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển, Bộ không ấn định mức điểm chung nào.

Với các trường, tùy theo đặc thù của trường cũng như ngành đào tạo, xác định và công bố công khai môn thi chính ứng với từng ngành. Trên cơ sở các mức điểm của tất cả các môn thi do Bộ công bố và quy định của trường về môn thi chính, lựa chọn mức tối thiểu đối với từng môn và xác định ngưỡng xét tuyển - là tổng điểm theo mức tối thiểu của 3 môn theo khối thi và ngưỡng đối với môn chủ chốt.

Phương án 3: Kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối thi và môn thi. Phương án này xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng bằng cách có điểm sàn (tổng điểm 3 môn thi theo khối thi). Điểm sàn được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm tổng 3 môn thi theo khối thi. Đối với mỗi khối thi, có 3 mức điểm sàn (mức cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn.

Điểm tối thiểu theo môn thi tương ứng với ngành đào tạo được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm của từng môn thi. Đối với mỗi môn thi, có 3 mức (cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn.

Bộ GD&ĐT sẽ dựa vào phổ điểm ết quả thi của từng môn thi của khối thi, hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 3 giá trị “ngưỡng điểm P1, P2, P3 đối với từng môn thi. Căn cứ phổ điểm của tổng 3 môn thi theo khói thi, hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 3 giá trị điểm sàn đối với từng khối thi.

Bộ công bố các mức điểm P1, P2, P3 của tất cả các môn thi và mức điểm sàn ứng với khối thi để các trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển, Bộ không ấn định mức điểm chung nào.

Các trường tùy theo đặc thù của trường cũng như ngành đào tạo, xác định và công bố công khai môn thi chính ứng với từng ngành (xác định ngưỡng theo môn) hoặc xác định khối thi đối với từng ngành (xác định ngưỡng theo khối thi). Nếu xác định ngưỡng chất lượng theo môn, phải chọn ít nhất 1 môn chủ chốt và một trong 2 môn Toán và Văn (ngành Toán, Văn có thể chỉ chọn 1 môn).

Trên cơ sở các mức điểm của tất cả các môn thi và khối thi do Bộ công bố và quy định của trường về phương thức xác định ngưỡng chất lượng đầu vào, lựa chọn mức điểm sàn hoặc lựa chọn “ngưỡng” điểm xét tuyển đối với các môn thi tương ứng với từng ngành.

(Các trường ĐH chỉ được phép chọn điểm sàn ở mức cao hoặc trung bình; khi chọn mức điểm xét tuyển  đối với từng môn cũng chỉ được chọn ở mức P1 và P2; các ngành Văn, Toán nếu chỉ chọn một môn, phải chọn mức P1).

Phương án 4: Tiêu chí thay điểm sàn được tính  theo đặc thù, vùng miền. Theo đó, sẽ chia khu vực tuyển sinh gồm: Miền núi phía bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ.

Với phương án này sẽ thống kê điểm của thí sinh vào trường trong khu vực theo khối thi. Cụ thể, chia nhóm kết quả theo từng khối thi trong từng khu vực (3 nhóm hay 4 nhóm). Nhóm 1: 30% số thí sinh đạt yêu cầu. Nhóm 2: 50% số thí sinh đạt yêu cầu. Nhóm 3: 70% số thí sinh đạt yêu cầu. 

Các trường tùy theo khả năng tuyển sinh của mình xác định nhóm tuyển sinh phù hợp. Thí sinh có thể dịch chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nếu có kết quả thi phù hợp. Các trường tuyển thí sinh có kết quả từ cao xuống thấp cho đến giới hạn của nhóm.

Phương án 5: Xác định theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị. Phương án này sẽ chia phổ điểm ba môn thi thành 4 mức 25%, 50%, 65% và 80%. 

Đợt xét tuyển thứ nhất các trường ĐH tùy theo khả năng tuyển sinh của mình, ưu tiên gọi thí sinh trong nhóm 25% hay nhóm 50%. Đợt hai những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu có thể xét tuyển thí sinh đến nhóm 65%. Những thí sinh có mức điểm ngưỡng 50% và 65% trước khi vào học chính thức phải học bổ sung kiến thức 6 tháng . Nhóm 80% danh cho các trường CĐ tuyển sinh.

Được biết, ngày hôm nay (24/3) Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục làm việc với các trường đại học, cao đẳng phía nam để chọn ra những tiêu chí xác định đầu phù hợp nhất thay thế tiêu chí điểm sàn như mọi năm. 

Xuân Trung