Giáo viên mầm non có bằng trung cấp sẽ giữ nguyên mã số, hệ số lương 1,86-4,06

18/03/2021 06:40 Thùy Linh
GDVN- Từ ngày 20/3 sẽ bỏ hạng 4 trong xếp hạng giáo viên, theo đó, kể cả giáo viên mới vào nghề, nếu đạt đủ các điều kiện thì sẽ được xếp từ hạng 3 trở đi.

Một số giáo viên mầm non gửi băn khoăn tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì từ ngày 20/3 sẽ bỏ hạng 4 trong xếp hạng giáo viên. Theo đó, kể cả giáo viên mới vào nghề, nếu đạt đủ các điều kiện thì sẽ được xếp từ hạng 3 trở đi.

Theo mục 3, điều 3 Thông tư 01 quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng thì giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên mới được xếp vào hạng 3.

Tuy nhiên, hiện tại các trường mầm non còn nhiều giáo viên có bằng trung cấp. Vậy số giáo viên này sẽ xếp hạng, tính lương như thế nào?

Ảnh minh họa: Lã Tiến

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đem băn khoăn này của giáo viên hỏi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và nhận được câu trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 9, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT (Điều khoản chuyển tiếp) quy định: “Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở”.

Đề nghị thầy/cô đối chiếu với quy định trên để biết.

Thùy Linh