Học lực lớp 12 đạt giỏi thì mới được tham gia xét tuyển vào đại học sư phạm

13/03/2019 10:51 Trinh Phúc
(GDVN) - Muốn được xét tuyển vào các trường đại học sư phạm thì thí sinh phải tổng kết giỏi lớp 12, muốn vào cao đẳng sư phạm thì thí sinh phải xếp loại khá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2019, TT – BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tuyển đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Theo Thông tư này thì năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định nâng chuẩn đầu vào các trường sư phạm.

Để được xét tuyển vào đại học sư phạm đòi hỏi thí sinh phải có xếp loại học lực lớp 12 đạt giỏi (ảnh minh họa - nguồn vtv).

Cụ thể, Bộ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông để vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên như sau:

Đối với trình độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên;

Bộ trưởng Nhạ xác định: Trường sư phạm tốt là "đột phá trong đột phá"

Ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao xét tuyển các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô định quốc gia và quốc tế có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.

Đối với trình độ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp Bộ Giáo dục quy định: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Riêng các ngành sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, Sư phạm Thể dục thể thao xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên.

Cũng liên quan đến xét tuyển sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đối với các ngành đào tạo giáo viên, nếu sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi trung học phổ thông quốc gia và kết quả học tập trung học phổ thông hoặc kết hợp giữa điểm của trường tổ chức sơ tuyển hoặc thi tuyển với điểm thi trung học phổ thông quốc gia và/hoặc kết quả học tập trung học phổ thông thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của điểm thi trung học phổ thông quốc gia, điểm kết quả học tập trung học phổ thông quốc gia phải tương đương với các ngưỡng theo quy định.

Cụ thể, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi trung học phổ thông quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông trình độ đại học: Đối với các ngành đào tạo giáo viên là 8,0 trở lên.

Thầy Khang hỏi, “quân sự hoá” ngành giáo dục có khả thi không?

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất tối thiểu là 6,5 trở lên.

Các ngành Giáo dục Thể chất và Huấn luyện thể thao, điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông đối với các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiểu là 5,0 trở lên.

Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành đào tạo giáo viên tối thiểu là 6,5 trở lên.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Sư phạm Thể dục thể thao tối thiểu là 5,0 trở lên.

Như vậy, với những thay đổi này cho thấy Bộ Giáo dục đang tìm cách nâng chuẩn đầu vào sinh viên sư phạm để tuyển chọn được các thí sinh chất lượng vào ngành này.

Trinh Phúc