Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cho chương trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục

28/03/2019 07:06 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Xuân Thành: “Nội dung tập huấn sẽ bám theo chuẩn giáo viên, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và chuẩn hiệu trưởng”.

Vấn đề tập huấn giáo viên chuẩn bị cho chương trình mới được nhiều phóng viên đặt ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2019 (26/3) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, về vấn đề triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới liên quan đến tiến độ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, về việc này Bộ đã chuẩn bị kế hoạch rất là cụ thể.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, hiện có khoảng 900 nghìn giáo viên phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Nhiệm vụ phải bồi dưỡng để đội ngũ giáo viên đủ năng lực triển khai chương trình mới.

 Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh Trinh Phúc).

Ông Thành cho rằng: Nội dung tập huấn sẽ bám theo chuẩn giáo viên, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và chuẩn hiệu trưởng.

Với các trục như thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý với hướng triển khai chia ra 4 đối tượng để bồi dưỡng.

Một là đối tượng cán bộ quản lý ở cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đây là những đơn vị quản lý triển khai chương trình phổ thông mới trên phạm vi toàn quốc.

Các địa phương chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đến đâu rồi?

Đối thượng thứ hai cũng hết sức quan trọng đó là người tổ chức thực thi ở các đơn vị nhà trường là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Đối tượng thứ 3, là giáo viên và thứ 4 là các giảng viên sư phạm chủ chốt của các trường sư phạm - đây là những người triển khai bồi dưỡng giáo viên.

Ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng, lộ trình triển khai tập huấn căn cứ theo tiến độ triển khai chương trình phổ thông mới.

Số chuyên đề nâng cao năng lực của giáo viên, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý bám theo chuẩn đã ban hành.

Cụ thể, năm 2019 tập trung vào bồi dưỡng giáo viên cả 4 đối tượng để hiểu rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các nội dung cần thiết để đảm bảo triển khai chương trình phổ thông mới.

“Sẽ tập trung từng khía cạnh riêng cho các đối tượng cần tìm hiểu. Đối với cán bộ quản lý cấp sở, phòng thì nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới để triển khai nhưng lại ở khía cạnh của cán bộ quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đối với đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng nghiên cứu tâp huấn bồi dưỡng kĩ về chương trình giáo dục nhưng tập trung vào khía cạnh tổ chức thực hiện trong phạm vi nhà trường.

Vấn đề chương trình giáo dục phổ thông mới phải thực hiện để đảm bảo hiệu quả.

Với đội ngũ giáo viên sẽ tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới ở khía cạnh thực thi tức là tập trung nhiều vào huấn luyện, bồi dưỡng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới” – ông Thành cho biết.

Nhiều ý kiến về chương trình mới gửi Bộ trưởng Nhạ!

Cũng theo vị này, việc triển khai tập huấn phải làm sao tất cả giáo viên hiểu rõ chương trình, hiểu rõ tổ chức dạy học chương trình mới như thế nào.

Để làm được việc này, phương thức bồi dưỡng của Bộ kết hợp bồi dưỡng qua mạng và bồi dưỡng trực tiếp.

Nội dung bồi dưỡng không chỉ cung cấp lý thuyết mà tập trung vào nghiên cứu, đi sâu phân tích bài học minh họa để tập huấn kỹ từng công việc.

Ông Nguyễn Xuân Thành còn cho biết thêm: “Để bồi dưỡng cho một lực lượng đông đảo giáo viên thì Bộ phải bắt đầu tập huấn đội ngũ báo cáo viên nguồn gồm các thầy cô, các giảng viên sư phạm, cộng với một số các cán bộ quản lý, giáo viên giỏi được bộ tập trung tập huấn thành nguồn để phát triển”.

Theo đó, tới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bồi dưỡng tập huấn cho khoảng 800 đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt. Đây là lực lượng tiếp tục triển khai mở rộng.

Tiếp đó, triển khai tập huấn cho 713 trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hơn 200 người ở Sở Giáo dục và Đào tạo bao gồm trưởng phòng giáo dục trung học và trưởng phòng giáo dục tiểu học.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được tập huấn trực tiếp và qua mạng 4 nghìn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đây là bộ phận cốt cán cho việc mở rộng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên.

Đối với giáo viên, Bộ triển khai tập huấn cho khoảng độ 7 đến 8 nghìn tổ bộ môn và 28 nghìn giáo viên cốt cán sẽ được lựa chọn.

Mỗi một cơ sở giáo dục phổ thông sẽ chọn một giáo viên cốt cán đảm bảo, trong một quận, huyện đủ các giáo viên cốt cán cho các bộ môn.

Để khi các giáo viên này được tập huấn họ sẽ là người tiếp tục triển khai mở rộng ở các địa phương từng cụm trường, tại các nhà trường. Tới đây, Bộ sẽ ban hành kế hoạch tổng thể như vậy.

Trong năm 2019 sẽ tập trung, hướng tới bồi dưỡng 70 ngàn giáo viên lớp một để triển khai năm 2021.

Trinh Phúc