Kon Tum đề nghị báo chí có trách nhiệm giải thích rõ "bất thường" về điểm thi

21/07/2018 06:06 Hưng Long
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phản bác thông tin liên quan đến điểm thi trên địa bàn cao bất thường.

Chiều 20/7, ông Nguyễn Hóa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã thông tin đến các cơ quan báo chí liên quan đến nghi vấn điểm thi Trung học phổ thông cao bất thường.

Ông Hóa cho biết, Hội đồng thi thành lập Ban In sao đề thi để in sao và bàn giao đề thi cho Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. (Ảnh: H.L)

Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi do Chủ tịch Hội đồng thi thành lập. Ban In sao đề thi thực hiện nghiêm túc theo 3 vòng độc lập theo đúng Qui chế thi và Hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tuyệt đối bí mật.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức coi thi.

Tại các điểm thi luôn đảm bảo 50% cán bộ coi thi là người của trường Đại học, Cao đẳng phối hợp, 50% cán bộ coi thi là giáo viên phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

Trước các buổi thi, Trưởng Điểm thi tổ chức bốc thăm cán bộ coi thi, đảm bảo mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi của trường Đại học, Cao đẳng và 01 cán bộ coi thi giáo viên phổ thông.

Ngoài ra, 01 cán bộ giám sát phòng thi được quy định giám sát không quá 7 phòng thi. Đối với các phòng thi có thay đổi số lượng thí sinh trong buổi thi thì mỗi cán bộ giám sát không quá 03 phòng thi.

Việc niêm phong túi đựng bài thi bằng giấy mỏng, có chữ ký của 2 cán bộ coi thi, người thu bài của điểm thi và Phó trưởng điểm thi là cán bộ của trường Đại học, Cao đẳng phối hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum thực hiện việc cất giữ bài thi theo nguyên tắc bỏ vào tủ sắt, khóa và niêm phong có chữ ký của cán bộ an ninh, trưởng Điểm thi và thư kí của Điểm thi. Chìa khóa tủ đựng bài thi do Trưởng Điểm thi giữ.

Công tác làm phách bài thi tự luận được thực hiện theo đúng qui chế bằng cách đánh, rọc phách và đóng túi có niêm phong. Đầu phách và số phách được bảo mật tuyệt đối trước khi bàn giao cho Ban Thư kí.

Phách bài thi được đánh 2 vòng độc lập. Ban làm phách được cách ly trong thời gian làm phách. Cán bộ làm phách chia thành hai nhóm, gồm: Nhóm làm phách vòng 1 và nhóm làm phách vòng 2.

Các nhóm làm việc độc lập và cách ly trong thời gian làm phách.

Ông Nguyễn Hóa đánh giá, Ban Làm phách làm việc độc lập với các ban khác của Hội đồng thi và thực hiện tốt công tác bảo mật số phách; đánh số phách khoa học, chính xác.

Trong công tác chấm thi, Ban Chấm thi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban. Xây dựng kế hoạch chấm thi khoa học và đã soạn thảo các văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đừng để địa phương chấm bài, thi cử sẽ trong sạch 

Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm có đủ các thành phần theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc quét, kiểm dò, xử lý và chấm thi bài thi, gửi báo báo theo đúng yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chấm kiểm tra đã giúp Trưởng Ban Chấm thi phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm thi. Tổ chấm kiểm tra đã tổ chức chấm kiểm tra 240 bài thi tự luận (tỷ lệ 5,45%) theo tiến độ chấm thi.

Trưởng môn chấm thi đã xây dựng kế hoạch chấm thi của tổ, nghiên cứu trước bản hướng dẫn chấm thi và chuẩn bị chu đáo cho việc chấm thi.

Trước khi chấm thi, Phó Trưởng ban phụ trách môn và Trưởng môn chấm thi tổ chức cho toàn thể cán bộ chấm thi, các thành viên Tổ Chấm kiểm tra học tập, thảo luận, nắm vững Hướng dẫn chấm, đáp án và thang điểm bài thi môn.

Trong quá trình chấm thi, Trưởng môn chấm thi và các tổ trưởng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các cán bộ chấm thi trong tổ và tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm.

Tất cả cán bộ chấm thi đã làm việc hết sức khách quan, trung thực, đánh giá chính xác bài thi của thí sinh. Thực hiện nghiêm túc việc chấm 2 vòng độc lập và xử lý kết quả của các lần chấm.

Đoàn Thanh tra của Sở, Tổ Thanh tra cắm chốt số 40 của Bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Ông Nguyễn Hóa xác nhận, cán bộ thanh tra làm việc khách quan, nghiêm túc, có trách nhiệm, bám sát, thường xuyên các hoạt động của Ban Chấm thi. Cán bộ phối hợp tốt với các bộ phận tham gia công tác chấm thi để hoàn thành công việc chung.

Ông Hóa khẳng định, kết quả trên là kết quả thực, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Hóa nhận xét, tỉnh Kon Tum đã tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 nghiêm túc, khách quan, trung thực và đúng qui chế.

Từ đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum không thống nhất với nội dung phản ánh của một số cơ quan báo chí về kết quả thi của tỉnh Kon Tum.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum nhận thấy ý kiến phản ánh trên thiếu cơ sở, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đưa tin và ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Hóa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã đề nghị các cơ quan báo chí có trách nhiệm giải thích làm rõ nội dung trên.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018 cho 3989/4161 (95,87%) học sinh. Học sinh dân tộc thiểu số là 1287/1425 (90,32%).

Trong đó:

- Khối A có 20 học sinh tổng điểm từ 24 trở lên trên, đạt tỉ lệ 1,22%.

- Khối A1 có 09 học sinh tổng điểm từ 24 trở lên, tỉ lệ 0,55%.

- Khối B có 15 học sinh tổng điểm từ 24 trở lên, tỉ lệ 0,94%.

- Khối C có 15 học sinh tổng điểm từ 24 trở lên, tỉ lệ 0,57%.

- Khối D có 14 học sinh tổng điểm từ 24 trở lên, tỉ lệ 0,33%.

Hưng Long