Kỳ lạ giáo viên Bình Định bị cắt hợp đồng viên chức do…không thi đỗ viên chức

19/08/2020 06:49 Vũ Ninh
GDVN- Giáo viên khi được tuyển dụng, được xếp mã ngạch viên chức (15.113) nhưng lại bị cắt hợp đồng với lý do: Không thi đỗ viên chức trong kỳ thi tuyển viên chức.

Tháng 8/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của 49 giáo viên hợp đồng Trung học Phổ thông tỉnh Bình Định.

Nội dung đơn thư phản ánh những bất cập trong công tác xét đặc cách giáo viên hợp đồng trung học phổ thông tại tỉnh Bình Định cùng nhiều vấn đề các giáo viên này cho rằng có sự “lắt léo”, nhập nhằng trong việc tuyển dụng.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin nêu một trường hợp cụ thể (nhưng điển hình) để độc giả dễ hình dung – đó là trường hợp của cô Huỳnh Thị Thu Hiền, giáo viên môn Ngữ Văn, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ (An Nhơn, Bình Định)

Sở Giáo dục xét tuyển “nhầm”, 49 giáo viên hợp đồng tỉnh Bình Định kêu cứu
Sở Giáo dục xét tuyển “nhầm”, 49 giáo viên hợp đồng tỉnh Bình Định kêu cứu

Ngày 15/07/2010, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ ban hành quyết định số 05/THPT-NTT: Về việc tuyển dụng giáo viên.

Theo đó, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ quyết định tuyển dụng bà Huỳnh Thị Thu Hiền vào hợp đồng giảng dạy môn Ngữ văn tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ.

Bà Huỳnh Thị Thu Hiền được hưởng lương từ ngày 1/8/2010; hệ số: 2.34x85%; bậc 1; mã ngạch 15113; được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

Ngày 30/2/2012, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ có văn bản số 21/QĐ/THPT-NTT về việc công nhận hết thời gian tập sự đối với bà Huỳnh Thị Thu Hiền.

Bà Hiền được xếp mức lương mới: bậc 1/9 hệ số 2.34.

(1) Căn cứ theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ: Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức.

Theo đó, giáo viên trung học thuộc ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên được xếp mã số 15.113.

(2) Điều 27, Luật Viên chức năm 2010 quy định về chế độ tập sự:

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

(3) Khoản 1, điều 24, Luật viên chức năm 2010 quy định:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng.

(4) Trong các năm 2015, 2018; Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ có các quyết định số 01/QĐ/THPT-NTT, 39/QĐ-THPT NTT: Về việc nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức đối với bà Huỳnh Thị Thu Hiền mã ngạch 15.113 từ bậc 1/9, hệ số 2.34 lên bậc 2/9 hệ số 2.67 (kể từ ngày 1/3/2015); từ bậc 2/9, hệ số: 2,67 lên bậc 3/9, hệ số 3.00 (kể từ ngày 1/3/2018).

Giáo viên trung học ngạch viên chức có mã số 15.113 (Ảnh:V.N)

Từ những căn cứ (1), (2), (3), (4) bà Huỳnh Thị Thu Hiền cho rằng mình được tuyển dụng viên chức theo quyết định số 05/THPT-NTT của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ.

Như vậy đồng nghĩa từ năm 2010, bà Huỳnh Thị Thu Hiền đã là viên chức được xếp mã ngạch 15.113. Đây là căn cứ không thể chối cãi đặc biệt là việc xếp mã ngạch 15.113 đối với bà Huỳnh Thị Thu Hiền.

Ngày 16/09/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. Theo đó, khoản 2 điều 8 thông tư này quy định:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.04.15) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113).

Khoản 3 điều 9 của Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về cách xếp lương, cụ thể:

Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếp lương vào các ngạch giáo viên trung học phổ thông theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường, được thực hiện như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng thụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn H đã xếp ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113), bậc 3, hệ số lương 3,00 kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.04.15) thì xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Bà Hiền cho rằng, như vậy, sau khi Thông tư số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bổ nhiệm bà cũng như các viên chức đã được tuyển dụng và xếp ngạch giáo viên trung học mã số 15.113 vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III mã số V.07.04/14.

Việc chuyển từ ngạch 15.113 sang hạng III mã số V.07.04.14 là việc của cơ quan có thẩm quyền, còn bà thiếu những tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông hạng III mã số, thì cơ quan có thẩm quyền phải tạo điều kiện cho bà bổ sung theo khoản 1 điều 11 Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Tuy nhiên, sau khi Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực, bà Hiền cho biết mình và nhiều đồng nghiệp khác không được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tương đương, mà cứ giữ ngạch viên chức giáo viên theo quy định cũ.

Bỗng dưng, ngày 14/12/2018, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ có quyết định số: 202/QĐ-THPTNTT về việc chấm dứt hợp đồng lao động với viên chức.

Theo đó, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ chấm dứt hợp đồng lao động với bà Huỳnh Thị Thu Hiền với lý do: Không trúng tuyển viên chức kỳ thi xét tuyển viên chức diện đặc cách Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 và đã có giáo viên trúng tuyển đến thay thế vị trí làm việc.

Căn cứ để Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ chấm dứt hợp đồng với bà Huỳnh Thị Thu Hiền dựa trên công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà Hiền đã là viên chức ngạch giáo viên trung học mã số 15.113 sao lại phải "thi tuyển viên chức"?

Ngay tiêu đề của quyết định 202/QĐ-THPTNTT về việc "chấm dứt hợp đồng lao động với viên chức" tự nó đã mâu thuẫn với lý do nêu trong quyết định là "không trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức diện đặc cách"?!.

Quyết định tuyển dụng bà Huỳnh Thị Thu Hiền mã ngạch 15.113 (Ảnh:V.N)

Luật Viên chức năm 2010, quy định rất rõ các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức:

Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng

Do vậy, bà Huỳnh Thị Thu Hiền cho rằng mình không nằm trong số các trường hợp trên nên việc Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ chấm dứt hợp đồng lao động viên chức với bà là sai luật.

Không chỉ riêng trường hợp của bà Huỳnh Thị Thu Hiền mà còn có nhiều trường hợp giáo viên hợp đồng Trung học Phổ thông tỉnh Bình Định cho biết họ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng viên chức với lý do tương tự.

Các giáo viên này cho rằng, việc nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức vì lý do: "Không trúng tuyển viên chức kỳ thi xét tuyển viên chức diện đặc cách Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 và đã có giáo viên trúng tuyển đến thay thế vị trí làm việc" là hoàn toàn sai theo quy định của pháp luật.

Quyết định chấm dứt hợp đồng viên chức với bà Huỳnh Thị Thu Hiền (Ảnh:V.N)

Cô H.T.M.C, đại diện 49 giáo viên hợp đồng tỉnh Bình Định cho biết: “Năm học 2017-2018, toàn bộ giáo viên 49 giáo viên chúng tôi đều bị cắt hợp đồng với lý do: Không trúng tuyển viên chức kỳ thi xét tuyển viên chức diện đặc cách Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 và đã có giáo viên trúng tuyển đến thay thế vị trí làm việc.

Sau đó chúng tôi được ký hợp đồng thỉnh giảng. Chúng tôi cảm thấy rất vô lý vì sao chúng tôi đã có mã ngạch viên chức giáo viên từ thời điểm tuyển dụng đến khi bị cắt hợp đồng lại với lý do không trúng tuyển viên chức?

Vậy gần 10 năm tôi đi dạy thân phận của tôi là gì? Nếu tôi là hợp đồng bình thường vậy tại sao lại có ngạch viên chức? Còn nếu tôi là viên chức tại sao lại cắt hợp đồng của chúng tôi vì chúng tôi không thi đỗ viên chức?

Chúng tôi mong Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý và có thẩm quyền cao nhất phải làm rõ việc này. Trong trường hợp nếu chúng tôi bị cắt hợp đồng sai quy định chúng tôi sẽ khiếu nại hoặc khởi kiện lên cấp cao nhất.

Đây là một sự thật hiển nhiên ai cũng phải hiểu chỉ có viên chức mới có mã ngạch. Như vậy tuyển dụng chúng tôi đã là tuyển dụng viên chức rồi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần phải công bố công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 là cơ sở để cắt hợp đồng của giáo viên xem liệu có thỏa mãn quy định pháp luật hay không?”.

Vũ Ninh