Lưu ý cho các thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

13/07/2019 08:16 Công Tiến
(GDVN) - Mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và bằng hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2019, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 1 lần duy nhất.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, từ ngày 16/7/2019 đến ngày 18/7/2019 Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc bằng phiếu tại các điểm tiếp nhận hồ sơ. Ảnh minh họa: ĐTN

Cách thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

Các thí sinh có thể đến đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2019, các đơn vị này sẽ mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Khi thời điểm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính thức bắt đầu, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. 

Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.

Thí sinh phải thực hiện quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó, thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.

Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh đăng ký xét tuyển

Nếu thí sinh có sai sót về khu vực, đối tượng cần điều chỉnh thì bắt buộc phải sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để điều chỉnh và nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ để cán bộ tại điểm tiếp nhận nhập lên hệ thống.

Điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh và phụ huynh cần chú ý!

Các đơn vị cập nhật phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và thu phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí đăng ký xét tuyển ban đầu).

Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó.

Một số lưu ý

Thí sinh phải trực tiếp thực hiện việc thay đổi nguyện vọng và thí sinh tuyệt đối giữ bí mật mật khẩu.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, cán bộ của điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin.

Công Tiến