Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn

16/09/2021 10:15 Phan Nga
GDVN- Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tới sáng ngày 16/9, đã có hàng loạt trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định (Ảnh: CTV)

Phan Nga