Phải trả lại tiền học phí bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

14/07/2019 07:29 An Yên
(GDVN) - Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận dùng thủ thuật để “né” nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc chi trả chế độ học tập cho viên chức ngành giáo dục...

Từ thực trạng ngành giáo dục của một số địa phương đã và đang ồ ạt liên kết các cơ sở đào tạo để mở ra các lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo viên.

Qua các tài liệu được bạn đọc cung cấp và kết hợp phỏng vấn các cá nhân có liên quan, chúng tôi đã thấy có khá nhiều những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong câu chuyện chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tại một số địa phương, trong đó điển hình là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận.

Các giáo viên làm bài thi sát hạch (Ảnh minh họa Lã Tiến)

Cụ thể, trong 2 năm (2017; 2018), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận đã kiên kết với 02 cơ sở đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Kiên Giang để mở 09 lớp bồi dưỡng với số lượng 694 người học.

Năm 2017, thời lượng học tập khoảng 8 tuần được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tại địa phương.

Học phí toàn khóa học là 2,8 triệu/học viên/ khóa học, (học phí đã bao gồm tài liệu học tập và lệ phí cấp chứng chỉ).

Tại huyện Vĩnh Thuận, để né tránh trách nhiệm chi trả chế độ cho viên chức theo quy định của pháp luật, ngành giáo dục huyện này đã ban hành văn bản rất ngược đời đó là cho phép trường Đại học Đồng Tháp (là cơ sở liên kết đào tạo) được quyền “ban hành” quy định về đối tượng phải chịu trách nhiệm chi trả chế độ học tập cho viên chức.

Để thực hiện điều ngược đời này, ngày 04 tháng 12 năm 2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận đã ban hành văn bản số 192/KH-PGDĐT về việc Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trích nội dung 4, văn bản số 192/KH-PGDĐT: “Theo Công văn số 392/ĐH ĐT ngày 30/6/2017 của trường đại học Đồng Tháp, học phí do người học tự túc, học phí toàn khóa là 2,8 triệu/học viên.


Bắt giáo viên tự bỏ tiền ra đóng phí học “thăng hạng” là đúng hay sai?

Học phí đã bao gồm tài liệu học tập và lệ phí cấp chứng chỉ”.

Như vậy, khẳng định rằng văn bản số 192/KH-PGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận là một hình thức dùng thủ thuật để “né” nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc chi trả chế độ học tập cho viên chức ngành giáo dục khi tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của ngành.

Theo đó, ngày 22 tháng 3 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang (Hiện nay Quyết định này đã được thay thế bằng Nghị quyết 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang).

Chế độ của giáo viên (viên chức) tham gia các lớp bồi bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của ngành sẽ được áp dụng tại Điều 4, như sau:

Về tiền ăn: Mức hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày

Về học phí: Thanh toán theo thông báo thu của nhà trường.

Như vậy, xét theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND, năm 2017 những giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận liên kết cơ sở đào tạo mở tại địa phương (Theo kế hoạch 192/KH-PGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2017 ) thì ngoài việc không phải tự bỏ tiền túi ra đóng học phí, mà khi tham gia bồi dưỡng mỗi giáo viên còn được hỗ trợ 15. 000 đồng/ngày [1].

Năm 2018, xét theo kế hoạch Nghị quyết 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngoài việc giáo viên khi không phải tự bỏ tiền túi ra đóng học phí, mỗi giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận liên kết cơ sở đào tạo mở tại địa phương (theo Kế hoạch Số 151/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2018) sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền học phí và tiền ăn là 40.000 đồng /ngày [2].

Như vậy, việc ban hành các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;


Quy định về chứng chỉ, ai là người hưởng lợi nhiều nhất, có phải thầy cô không?

Giáo viên tiểu học công lập; giáo viên trung học cơ sở công lập; giáo viên trung học phổ thông công lập (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 20; 21; 22;23 /2015/TTLT-BGDĐT-BNV) của Liên bộ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội là rất phù hợp với sự phát triển chung của xã hội.

Việc cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm tạo điều kiện theo lộ trình để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên được bổ nhiệm cũng hoàn toàn hợp lý.

Và, để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo từng vị trí việc làm và tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, phổ thông công lập, thì việc Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức cho giáo viên tham gia bồi dưỡng là phù hợp.

Nhưng, việc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận xé rào, làm trái văn bản pháp luật, áp dụng chiêu thức “vận động” nhưng “ bắt quán triệt” để giáo viên phải ồ ạt tham gia học và đóng học phí cùng các khoản ngoài học phí khi tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp là một việc làm sai pháp luật.

Qua đây, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang sớm vào cuộc làm rõ để yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận phải thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật và phải nhanh chóng trả lại tiền học phí, tiền hỗ trợ ăn cho 694 người học của năm 2017 và năm 2018.

Để trả lời câu hỏi: Vì sao Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận lại tích cực quá đà trong việc tổ chức ồ ạt các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và bắt buộc giáo viên phải bỏ tiền túi ra đóng học phí sẽ được giải đáp ở kỳ sau.

Tài liệu tham khảo:

 https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-12-2010-qd-ubnd-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-thu-hut-nguon-nhan-luc-tinh-kien-giang-1a1d8.htmlhttps://www.kiengiang.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/7145/181-2018-NQ-HDND_201812290429307900.pdf

An Yên