Quy định mới về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong trường học

31/05/2020 06:29 Linh Linh
GDVN- Với khu vực miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế có thể cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/7/2020.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục được quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xác định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục.

Đây cũng là căn cứ để các địa phương, nhà trường xác định mức độ đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, đồng thời nhằm phục vụ việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục.

Tùy theo cấp học và điều kiện thực tế, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục được điều chỉnh ở mức khác nhau.

Trường Marie Curie, Hà Nội nhìn từ trên cao (nguồn ảnh website nhà trường)

Đơn cử, với trường mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, địa phương có thể bố trí các điểm trường ở các địa bàn khác nhau để tạo thuận lợi cho trẻ đến trường với số lượng không quá 5 điểm trường.

Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có thể bố trí không quá 8 điểm trường.

Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số nhóm lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em;

Đối với khu vực miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế có thể cho phép bình quân tối thiểu 10m2 cho một trẻ em.

Trường tiểu học, trung học cơ sở cũng có thể có nhiều điểm trường, nhưng diện tích bình quân tối thiểu là 10m2 cho một học sinh;

Với khu vực miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế có thể cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh.

Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú.

Còn ở cấp trung học phổ thông, phải bảo đảm bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh.

Linh Linh