Tại sao Hưng Yên vẫn cho phép thu tiền trông xe, tiền vệ sinh trường học?

30/07/2019 06:40 Trinh Phúc
(GDVN) - Đã có quy định cấm huy động phụ huynh tiền để chi trả tiền bảo vệ, tiền vệ sinh nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn cho triển khai.

Văn bản Số: 38/2018/QĐ-UBND, ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành đã quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng yên từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2020 – 2021(xem văn bản tại đây).

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã quy định cụ thế mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và các khoản thu dịch vụ không kinh doanh.

Lạm thu đang là vấn nạn khiến môi trường giáo dục đánh mất niềm tin từ phụ huynh (ảnh minh họa - nguồn giaoduc.net).

Nhìn vào các khoản thu dịch vụ không kinh doanh nhiều người băn khoăn vì có tiền trông xe, tiền thu dọn vệ sinh.

Cụ thể: 

Sở dĩ nhiều ý kiến băn khoăn bởi theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 16 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã yêu cầu: “Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy;

Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục”.


Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT, ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

“Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Khi hai thông tư này được ban hành thì đã có nhiều tỉnh thành không cho phép trường học thu tiền trông xe, tiền vệ sinh môi trường, đơn cử như Hà Nội đã cấm thu 7 khoản.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban, không được thu 7 khoản, gồm: "Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường".

Do đó, thiết nghĩ tỉnh Hưng Yên nên dừng lại việc cho phép thu tiền trông xe, tiền vệ sinh lớp học.

Trinh Phúc