Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tuyển dụng đặc cách giáo viên ở 3 cấp học

27/07/2020 06:02 Phan Tuyết
GDVN- Việc tuyển dụng đặc cách phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch số: 111 /KH-UBND về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015 tại các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Kế hoạch xét đặc cách giáo viên 3 cấp tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (Ảnh CTV).

Đợt tuyển dụng này, nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

Kế hoạch nhấn mạnh: Việc tuyển dụng đặc cách phải đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu biên chế, giáo viên trực tiếp giảng dạy được giao năm 2020.

Đảm bảo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Việc tuyển dụng đặc cách giáo viên phải đảm bảo theo cơ cấu bộ môn giảng dạy của bậc học. Chỉ thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với những chỉ tiêu ở các môn học còn thiếu.

Việc tuyển dụng đặc cách phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định.

Việc tuyển dụng đặc cách giáo viên phải trên cơ sở sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên hiện có, đảm bảo không phát sinh giáo viên dôi dư.

Nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non là 05 chỉ tiêu, giáo viên bậc tiểu học là 04 chỉ tiêu, giáo viên bậc trung học cơ sở là 13 chỉ tiêu.

Giáo viên trong diện được xét tuyển đặc cách phải là những thầy cô đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm (cụ thể là công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 31/12/2015) trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Đã có thời gian ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Không được đóng bảo hiểm, giáo viên hợp đồng nguy cơ không được xét đặc cách
Không được đóng bảo hiểm, giáo viên hợp đồng nguy cơ không được xét đặc cách

Kế hoạch nêu rõ, thứ tự ưu tiên trong việc tuyển dụng đặc cách giáo viên như sau:

Trường hợp đang công tác tại cơ sở giáo dục công lập có nhu cầu tuyển dụng đặc cách; Có thời gian ký hợp đồng lao động ở vị trí dự tuyển và đóng bảo hiểm xã hội bắc buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội dài hơn;

Người đăng ký dự tuyển đặc cách có trình độ chuyên môn phù hợp cao hơn;

Người dự tuyển là giáo viên dạy giỏi tỉnh, thị xã, trường; Người dự tuyển dụng đặc cách là nữ; Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đặc cách quyết định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có đủ thành phần hồ sơ theo quy định, có vị trí tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy được giao.

Được nhận xét, đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác gần nhất tính đến thời điểm dự tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Phan Tuyết