Thừa Thiên Huế tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

01/12/2019 05:31 THÀNH PHONG
(GDVN) - Yêu cầu đối với giáo viên được đặc cách tuyển dụng đợt này là phải có thời gian ký hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015.

Ngày 30/11, tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố/thị xã/huyện thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước.

Nhiều địa phương bắt đầu tiến hành xét tuyển đặc cách giáo viên có đóng bảo hiểm xã hội. (Trong ảnh: giáo viên hợp đồng tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cầu cứu cơ quan chức năng vì có nguy cơ bị dừng việc giảng dạy). Ảnh: T.P.

Và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng để đề nghị tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên.

Cụ thể, người được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

Làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Quảng Nam xét tuyển giáo viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội

Việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, trường hợp vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng công khai theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương, đơn vị đã thực hiện tuyển dụng đặc cách và tuyển dụng theo pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển đặc cách và thẩm định hồ sơ trước khi trình Sở Nội vụ để thẩm định công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

Trước đó, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng đã có thông báo về việc xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng có bảo hiểm xã hội từ trước ngày 31/12/2015.

Đây là những địa phương đang xảy ra tình trạng thiếu hụt giáo viên trầm trọng dù đã tiến hành nhiều đợt thi tuyển.

Tuy nhiên, quá trình xét tuyển cũng đang gặp nhiều vướng mắc khi mới đây, một số giáo viên hợp đồng tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã có đơn cầu cứu gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và cơ quan chức năng về việc họ có hợp đồng lao động từ trước năm 2015 nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội.

Với tiêu chí phải được đóng bảo hiểm xã hội thì dù những giáo viên hợp đồng có nhiều năm giảng dạy (có trường hợp đã giảng dạy 10-12 năm) vẫn có nguy cơ phải rời bục giảng.

THÀNH PHONG