Trúng tuyển, bị dừng bổ nhiệm, luật sư Lê Đình Vinh nói "không có ý kiến gì"

15/01/2016 17:41 Phương Thảo
(GDVN) - Ngày 15/1, Bộ Tư pháp cho biết, sẽ tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo Bộ Tư pháp, do còn nhiều do còn có cách hiểu khác nhau về tinh thần và nội dung dự thảo Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” của Ban Cán sự Đảng Chính phủ quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, cho đến khi Đề án của Ban Cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ xem xét tiếp.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp ngày 06/01/2015 giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã họp, có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Trước đó, theo Bộ Tư pháp, để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2015.

Đề án này trên cơ sở Đề án Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015 và Đề án Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015.

Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn chưa có hiệu trưởng chính thức.

Ông Trần Tiến Dũng – Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, việc chọn vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội để tổ chức thi tuyển là nhằm tạo đột phá trong công tác lãnh đạo hoạt động của Trường.

Việc này cũng nằm trong bối cảnh thực hiện Đề án Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành Trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 04/04/2013 là đúng đắn và Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện.

Được biết, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp, ngày 26/5/2015, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo số 202-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. 

Trúng tuyển hơn 3 tháng, Hiệu trưởng Đại học Luật vẫn chưa được bổ nhiệm

(GDVN) -Hơn 3 tháng từ khi ông Lê Đình Vinh - Giám đốc công ty Luật Vietthink trúng tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, đến nay chưa được bổ nhiệm chính thức.

Bộ Tư pháp đã có văn bản xin ý kiến và được Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ “đồng ý để Bộ Tư pháp triển khai thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 theo Đề án của Bộ Tư pháp, bảo đảm phù hợp với tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW”. 

Việc tổ chức thi tuyển đã được tiến hành vào các ngày 31/8/2015 và 1/9/2015, kết quả đã chọn được đúng người vào các vị trí thi tuyển, trong đó có ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Vietthinkđã trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển (ngày 1/9) Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn kính báo và khiếu nại” (nặc danh) và chỉ đạo Bộ Tư pháp xem xét, báo cáo. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã nghiêm túc chỉ đạo xem xét nội dung nêu trong Đơn và ngày 8/10/2015 đã có Báo cáo số 197-BC/BCS gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ. 

Tại cuộc họp ngày 22/12/2015, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Tư pháp báo cáo, có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT và Văn phòng Chính phủ. 

Ông Trần Tiến Dũng cho biết, do còn có cách hiểu khác nhau về tinh thần và nội dung dự thảo Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” mà hiện nay Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện.

Cho đến ngày 06/01/2015, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã họp, có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi chiều muộn ngày 15/1, Luật sư Lê Đình Vinh cho biết ông không có ý kiến gì về quyết định trên của Bộ Tư Pháp 

Phương Thảo